ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Årskursutvärdering F3 - 2015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-05-12 - 2015-06-10
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Årskursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F. Lycka till!


Den gångna årskursen

1. Vad tycker du om läsåret i sin helhet?

16 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 12%
7 43%
3 18%
6 (mycket bra)»4 25%

Genomsnitt: 4.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Intressanta bra kurser men för stressigt» (3)
- Jobbigt med 4 kurser samtidigt i lp 2» (3)
- Expfysen i trean dog men inte lika mycket av, men den är sämre. Kvanten suger » (4)
- Matfys, expfys, specrel, kvant. Riktigt bra kurser. Önskar alla kurser kunde hålla deras standard. Ta vara på Daniel i specrelen och få honom att ta fler kurser.» (4)
- Lagom med arbetsbelastning gentemot tidigare år. Svårare kurser dock. Måste säga att det är extrem skillnad i antalet timmar folk måste lägga ner på sina kandidatprojekt. Jag lade ner nästan 400 timmar. Andra kompisar kom inte ens upp i 200. » (4)
- Bättre än första och andra.» (5)

2. Hur väl upplever du en röd tråd mellan årets kurser?

17 svarande

1 (i låg utsträckning)»0 0%
0 0%
1 5%
3 17%
9 52%
6 (i hög utsträckning)»4 23%

Genomsnitt: 4.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade förväntat mig mer röd tråd då alla kurser egentligen handlar om kvant. Tyvärr har kurserna inte behandlats på det kvantiga sättet som man lärde sig i första kvantkursen med operatorer och skalärprodukter, utan istället har physics levererat livet. Det som däremot funkat bra är statistisk fysikintegralerna som följt med ända sedan termon. I matfysen fick man lära sig rätt sjuka grejer som hade varit najs att använda mer, hade gärna fortsatt mer på det. Men överlag var sammanhanget ok.» (3)
- kvant->tillkvant->fastan->subben funkar rätt bra» (5)
- Mycket bättre än tidigare år, de obligatoriska kurserna flöt väldigt väl in och byggde på varandra. » (5)
- Det har varit kvant, kvant, kvant och lite relativistiska grejer. Men allt som man behöver kunna har man stött på i kurser tidigare. Har varit jättebra.» (5)
- tydlig koppling mellan kvant och termo. som i sin tur bygger vidare till fasta som sedan bygger till sub. kanon! » (6 (i hög utsträckning))

3. Finns det någon kurs du skulle vilja läsa tidigare eller senare än vad den ligger nu?

17 svarande

Ja»3 17%
Nej»14 82%

Genomsnitt: 1.82

- Byt plats på suben och fastan.» (Ja)
- Kvantfysik. För att hinna gå djupare i kvantfysiken under hösten i trean bör den börja redan under våren i tvåan, så fort Fourieranalysen är klar.» (Ja)
- Elfält optik efter matfys» (Ja)

4. I vilken utsträckning anser du att läsårets kurser förmedlat relevant kompetens för en civilingenjör i Teknisk fysik/matematik?

17 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
2 11%
1 5%
3 17%
3 17%
6 (mycket väl)»8 47%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Teknisk fysik är överlag dåligt på att sätta in kurserna i ett ingenjörssammanhang. Behövs mer kopplingar till industri och tillämpningar!» (2)
- Asså, om man ska doktorera är det väl 100% jätteviktigt alltihop. Annars är det bra att veta, och valbara kurser öppnar ju upp det rätt mycket» (4)
- "Tillämpad kvantyfysik" måste byta namn på sin kurs. Jag och flera klasskamrater trodde att vi skulle få göra massor med experiment och dylikt. Men större delen av kursen handlade ju om att bygga upp huvudsakligen väteatomen.» (4)
- Det har ju faktiskt varit applicerbar fysik under trean.» (5)
- att ha en kurs i subatomär fysik kanske är lite väl lyxigt när de flesta egentligen har mer användning av en kurs i PDE, statistik eller optimering.» (5)
- Detta som jag väntat på hela tiden! :D » (6 (mycket väl))

5. Finns det någonting som du anser saknas i läsårets kurser?

17 svarande

Ja»6 35%
Nej»11 64%

Genomsnitt: 1.64

- Man kanske kunde ha fått välja lite mer. Jag gillar att vi fokuserat på kvantkurser under året, men det kanske inte alla gör.» (Ja)
- Felanalys» (Ja)
- Kanske någon kurs riktad mot de som inte ämnar läsa en icke-fysik master. Tror dock inte det går att få plats med.» (Ja)
- Djupare kvantmekanik. De nuvarande kurserna går inte särskilt djupt jämfört med många universitet utomlands, vilket är en nackdel för många som gör utbytesår i fyran inom fysik. Det är också tråkigt att inte kunna läsa alla de roliga kurserna i läsperiod två eftersom det är för många att välja på. Strömningsmekanik, matematisk fysik och relativitetsteori borde alla vara obligatoriska delar av utbildningen på något sätt.» (Ja)
- <|>. Fysikkurserna har inte utnyttjat våra matteskills känns det som.» (Ja)
- [Raderad]» (Ja) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

6. Finns det någonting i läsårets kurser som du inte ser meningen med att läsa?

16 svarande

Ja»3 18%
Nej»13 81%

Genomsnitt: 1.81

- En del grejer i Expfysen kändes helt godtyckliga, alla labbar i fastan, subben och tillkvanten känns lite påslängda ibland.» (Ja)
- Fastatillståndets fysik» (Ja)
- Det fanns fyra inlämningsuppgifter i Matematisk fysik. Jag hade tillräckligt med poäng för att bli godkänd i kursen efter tre stycken inlämningar. Ändå var jag tvungen att göra den fjärde inlämningen vilket låg efter jul. Detta i kombination med att jag hade en omtenta efter jul, en tenta efter jul, samt skulle skriva förstudie efter jul (innan nya läsperioden började) gjorde att jag blev för utbränd för att orka plugga till tentan. Är man godkänd ska man inte tvingas göra mer om man inte orkar. Jag har aldrig varit så psykiskt utmattad vad gäller disciplin.» (Ja)

7. Hur upplever du om arbetsbelastningen på årets olika läsperioder?

Kommentera gärna vad som eventuellt har varit obalanserat.

Matrisfråga

- I läsperiod 2 så läste jag 150%, så jag får skylla mig själv. (satte 6)»
- 4 kurser under LP2 känns ju sådär ibland.»
- Läsperiod 2 blir oerhört tung beroende på vilka kurser man väljer till. Exempelvis läsperiod 2, sista veckani december, var det en som student som hade 3dygnslabb tisdag-fredag i expfys samtidigt som det var en stor dugga i tillämpad kvant och inlämning i matfys. Ponera nu att personen också läste PDE, vilket innebär att han hade behövt lämna in ett arbete om FEM samma dag.»
- Mycket inlämningsuppgifter i LP2 (inte nödvändigtvis dåligt). Väldigt lite struktur i pluggandet under LP3-4 p.g.a. avsaknad av rekommenderade uppgifter.»
- Det har varit väldigt svårt att kombinera kandidatarbetet med subatomär fysik, och detta är första gången under utbildningen jag så gott som gett upp en kurs. I övrigt tycker jag att arbetsbelastningen har varit betydligt lägre än tidigare läsår och att studiemoralen i klassen varit rätt så slapp. Vissa kurser, som tillämpad kvant och fastan, skulle må bra att att fyllas på med mer innehåll för att hålla nivån uppe. Det finns mycket mer kvant som vi borde få lära oss, så varför dra ner tempot nu under trean?»
- jag definierar 2=30h, 3=40h,4=50h etc.»
- Läsperiod 2, åtta veckor. Jag hade endast en dag "ledig" på åtta veckor. Den var jag tvungen att spendera på julklappsinköp för någon annan tid fanns inte. Alla helger gick åt till inlämningar i mat.fy. och tillämpad kvant och vardagarna gick åt till att läsa teori och räkna strömningsmekanik. Det bara måste gå att klura ut detta smidigare. »

Läsperiod 1
17 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
4 23%
7 41%
6 35%
0 0%
6 (alldeles för hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.11

Läsperiod 2
17 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
1 5%
2 11%
1 5%
5 29%
6 (alldeles för hög)»8 47%

Genomsnitt: 5

Läsperiod 3
16 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
2 12%
6 37%
7 43%
1 6%
6 (alldeles för hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.43

Läsperiod 4
17 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
1 5%
4 23%
8 47%
3 17%
6 (alldeles för hög)»1 5%

Genomsnitt: 3.94

8. Hur nöjd är du med årskursens utbud av valbara kurser?

17 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
1 5%
1 5%
10 58%
6 (mycket nöjd)»5 29%
Inte haft några valbara kurser»0

Genomsnitt: 5.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mat.fysen borde vara obligatorisk. Den hör till själva själen av att vara teknisk fysiker och har varit obligatorisk förr.» (3)
- Matfys är typ jättebra» (5)
- Ja, fast hade velat läsa speciell relativitetsteori också. Men det hade jag inte ork eller tid till.» (5)
- Matfysen var typ det bästa jag har gjort och specrelen var den intressante kursen någonsin. Synd bara att jag inte kunde läsa fler.» (6 (mycket nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.86


Utbildningen hittills

9. Hur nöjd är du i allmänhet med din utbildning?

17 svarande

1 (mycket missnöjd)»0 0%
0 0%
0 0%
5 29%
6 35%
6 (mycket nöjd)»6 35%

Genomsnitt: 5.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker vissa saker är ruskigt pinsamma med vår utbildning vilka som tur är håller på att styras upp. Nu senast fixades optiken för F och sanstaten för TM helt enkelt genom att byta lärare. Tentor skall inte gå att klara genom att plugga några dagar. Lärare måste vara engagerade och kunna få sparken om de missköter sig. Fager och Nerman skämmer ut vårt lärosäte så det skriker om det när de inte lägger tiden de har förbundit sig att lägga på sina kurser. Vi har bra lärare som lägger tid och ställer krav, Daniel Persson, Johannesson är exempel på personer som borde ta de kurser som havererat. FUF är för det mesta bäst på att sköta kurser i min erfarenhet. På mattesidan finns ju alla superengagerade doktorande. Ta dem i stället för någon trött professor som bara vill gå hem. Jag tycker iaf inte undervisningen och examinationen håller på måttet på alla kurser. Någonting som verkligen inte tas till vara på är möjligheten att producera excellenta tekniska författare. Vi skriver väldigt många rapporter genom expfysen och lägger mer tid på dem än vad vi förmodligen behöver map godkäntgränsen. Det finns nog inte många kurser på F där studenterna har så hög ambitionsnivå. Till min stora sorg upptäckte jag för några månader sedan när jag efter många om och men till slut fick ut mina rapporter att vissa knappt hade läst igenom rapporterna. En visste knappt hur betygssystemet funkade. Ursäkten från lärarna var att de inte hade fått tillräckligt många timmar för kursen. Att skriva är en iterativ process och utan feedback kommer vi aldrig att bli riktigt grymma på att skriva rapport. Det är väldigt billigt med feedback jämfört med den oerhörda vinst som det kan ge våra studenter. Fackspråkmomentet i expfys C är föredömligt men inte tillräckligt. Jag föreslår att studenterna liksom i kandidatarbetena får en skriftlig kritik som de sedan får möjlighet att implementera i sina arbeten och förbättra sig som vetenskapsmän och författare. En till grej som jag tycker saknas är distributionsteori, vilket är egentligen ganska viktigt om ditt liv går ut på att approximera laddningar till delta.» (4)
- Jag är mycket nöjd med vilka kurser vi har och hur de ligger. Men vissa perioder har varit mer stressfyllda än jag klarat av.» (5)
- Jag börjar se vitsen med det hela. Nog för att jag är fysiker men jag saknar lite att man inte har några mattekurser alls hela tredje året. Det hade varit roligt med någon kurs mer. Nog för att det var valbart. Men det finns ju så mycket man vill lära sig :/» (5)

10. Hur väl har du upplevt kontinuiteten mellan denna och tidigare årskurser?

Hoppa över denna fråga om du läser första året.

17 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 5%
5 29%
5 29%
6 (mycket bra)»6 35%

Genomsnitt: 4.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Förutom reglertekniken så känns allting ganska integrerat. Finns ingen kurs som direkt fortsätter där reglertekniken slutar.» (5)

11. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta blivit klarare för dig under detta läsåret?

17 svarande

Ja»13 76%
Nej»4 23%

Genomsnitt: 1.23

- Bland annat tensorer.» (Ja)
- Komplexanalys, vektorfält» (Ja)
- Experimentell fysik där man lär sig skriva rapporter, mycket bra inför kandidatarbetet.» (Ja)
- Det gäller väl rent allmänt, man ser mycket hur tidigare kunskap kopplar samman eftersom man läser mer fysik.» (Ja)
- Typ all grunder. » (Ja)
- Elfält, Fourier och linjär algebra» (Ja)
- Fourieranalys och komplex analys» (Ja)
- Matematisk statistik» (Ja)
- Optiken var tydligen en grej i alla fysikkurser i år.» (Ja)
- Flervariabelanalys förstod jag SÅ MYCKET BÄTTRE av att läsa strömningsmekaniken. DÅ först förstod jag varför divergens var definierat såsom det var t.ex. Komplex analys har visat sig oumbärligt i matematisk fysik, i mitt kandidatarbete på MC2 samt i kvantfysikkurserna. Likaså linjär algebra. Elnätskursen och experimentell fysik har hjälpt mycket i kandidatarbetet. Mekanik 2 hjälpte för att förstå vissa delar i strömningsmekanik.» (Ja)

12. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta du fortfarande inte ser?

Hoppa över frågan om du läser första året.

17 svarande

Ja»3 17%
Nej»14 82%

Genomsnitt: 1.82

- Hållfasthetslära» (Ja)
- Teknik och samhälle» (Ja)
- Fortsättningskurs i envariabelanalys höll vi på med massor med konvergenta/divergenta summor. Detta har vi i princip inte stött på en enda gång därefter. Jag gillade den mattekursen (i efterhand, när jag förstod den bättre) men dess nytta i fysiken har jag inte sett ännu mer än kanske 3 ggr. Och då är det alltid samma problem i princip.» (Ja)

13. Hur väl upplever du att examinationen i allmänhet speglar uppnådd kunskap och kompetens?

Om du anser att examinationen ofta är missvisande, ge gärna konkreta förslag till hur den skulle kunna bli bättre.

17 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
0 0%
2 11%
6 35%
7 41%
6 (mycket väl)»2 11%

Genomsnitt: 4.52

- Tycker väl det ofta är ganska stort fokus på att vara bra att på lösa uppgifter i tentamiljö, som är en total värdelös förmåga. Aldrig förutom på tenta kommer jag hamna i en situation där jag måste lösa ett problem på extremt kort tid, där jag inte har tillgång till hjälpmedel.» (3)
- Bra med fler inlämningskurser än tidigare år. Mycket jobb men man lär sig mycket mer.» (5)
- I år ja, tidigare årskurser nästan ja. Elfälten och matstaten är löjligt typade med uppgifter som i princip går att memorera om man inte skrivit dem på sitt fuskpapper.» (5)
- Det finns vissa kurser. Typexemplet är termodynamiken, där jag räknade i boken och löste uppgifter. Men tentornas uppgifter var MYCKET svårare. Detta bör understrykas av antingen räkneövningsledare eller examinator. Det finns flera kurser som är sådana. För övrigt är det mycket som examinatorer säger men inte skriver ner på tavlan. Sedan ska man kunna det på tentan, vilket är svårt eftersom att det inte går att skriva lika snabbt som de pratar ibland. Och ibland säger de något samtidigt som de skriver ner något annat. Detta har varit sämre det här året gentemot tidigare åren. Föreläsarna har varit slarvigare.» (5)

14. Hur väl har du upplevt balansen mellan ämnen?

Till exempel matematik/fysik/teknik för F eller matematik/statistik/övriga ämnen för TM. Precisera gärna i kommentarsfältet.

17 svarande

1 (mycket obalanserat)»0 0%
1 5%
2 11%
4 23%
6 35%
6 (mycket välbalanserat)»4 23%

Genomsnitt: 4.58

- F läser väldigt mycket fysik i trean. Matte endast om man väljer det, men jag kan tycka att det inte gör något.» (2)
- För lite matte. Skulle vilka ha något om distributionsteori, pde, optimering, statistik, funktionalanalys.» (3)
- Har ju varit nästan 100% fysik, men ser inte det som en nackdel.» (4)
- För lite matematik för F:s del. Alla borde få lära sig lite av PDE-kursen.» (4)
- Det känns som att jag borde läsa mer matematik. Men jag vet inte vilken i så fall. Annars har jag gillat det. Möjligvis har det varit lite väl myvket fokus på just kvantfysik det sista året. Det finns mycket annan fysik som det känns som att vi borde kunna men inte har läst.» (5)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 5


Studieresultat

15. Hur nöjd är du med din studiesituation?

Välj också i listan vilket betyg som ligger närmast ditt genomsnitt.

17 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
4 23%
3 17%
5 29%
6 (mycket nöjd)»5 29%

Genomsnitt: 4.64

- Har mest treor så är inte så nöjd med det. Men jag är nöjd över att inte ha någon kurs efter mig.» (3)
- frågan är otydligt ställt. Jag är nöjd med mina betyg även om jag inte får åka på worldwide.» (3)
- Har blivit "utbränd" flera gånger. Oftast andra läsperioden varje termin brukar gå dåligt. Detta pga att det är många inlämningar samtidigt som man ska hinna med labbar, samtidigt som man ska hinna läsa teori, samtidigt som man ska hinna räkna, samtidigt som man måste färdiställa rapporter/förstudier. Det är många saker som tar upp tid, bara äter.» (4)
- Vilken lista? 5» (5)
- Vilken lista?» (6 (mycket nöjd))
- Mitt snitt är 6, och jag är nöjd med det.» (6 (mycket nöjd))

16. Har du under året blivit nöjdare eller mindre nöjd med din prestation?

17 svarande

Mindre nöjd»3 17%
Ungefär lika nöjd»6 35%
Nöjdare»8 47%
Läser första året»0

Genomsnitt: 2.29

- Jag har klarat färre kurser direkt. Men jag har fått bättre betyg överlag. Så det är okej antar jag.» (Ungefär lika nöjd)


Övriga frågor

17. Hur god insikt har du i arbetsmarknaden för tekniska fysiker/matematiker?

17 svarande

1 (mycket dålig insikt?»4 23%
3 17%
7 41%
2 11%
1 5%
6 (mycket bra insikt)»0 0%

Genomsnitt: 2.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag läser F för att jag gillar matte och fysik. Tyvärr måste jag ju jobba någon gång i framtiden men den dagen, den sorgen...» (1 (mycket dålig insikt?)
- Inte ett skit. Alla säger att den är bra. Men jag har ingen aning då jag bara sitter och pluggar hela tiden eller skriver rapporter. Gör jag inte det så försöker jag göra allt möjligt för att inte tänka på skolan. Prokrastinering...» (3)

18. Planerar du att vara kvar på utbildningen nästa år?

17 svarande

Ja»17 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.58


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.57
Beräknat jämförelseindex: 0.71


Kursutvärderingssystem från