ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Datorintroduktion Z1 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-08-29 - 2013-08-31
Antal svar: 59
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

1. Betygsätt relevansen och kvaliteten på texthäftet.

59 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»28 49%
Mycket bra»27 47%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.42

- Skulle vara smidigt att få den i digital form(pdf) för fortsatt bruk.» (Mycket bra)

2. Betygsätt relevansen och kvaliteten på övningsuppgifterna.

59 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»31 53%
Mycket bra»23 39%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.31

- Lite för få» (Ganska bra)

3. Till hur stor hjälp var handledaren för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»5 8%
Ganska liten»10 17%
Ganska stor»23 41%
Mycket stor»18 32%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.96

- Häftet är tillräckligt bra i sig.» (Ganska stor)
- Löste dock uppgifterna utan handledning.» (Ganska stor)
- Bra pedagogik» (Mycket stor)

4. Vad i datorintroduktionen anser du var bra och bör sparas?

t.ex. extra bra innehåll i informationshäftet m.m.

- Ansluta till wifi»
- Hur man ansluter till Wifi»
- Allt»
- Bra övningar.»
- allting»
- Att man fick leta reda på information»
- Info om dreamspark och wifi»
- info om dreamspark och wifi»
- Bra att man själv får testa och inte bara sitta och lyssna»
- Bra häfte. »
- Vet ej»
- Häftet.»
- Bra och relevant info, bra att ha kvar.»
- Allt var bra, bra genomgång och förklaring framför allt.»
- Övningsuppgifterna var nyttiga och bör vara kvar»
- Övningsuppgifter»
- Att man fick uppgifter, bra att man gick igenom de viktigaste sakerna!»
- hur man hittar schema»
- Övningsuppgifter»
- Allt var bra men det bästa är väl att göra övningsuppgifterna»
- Bra att man måste utföra allt själva. Hur man länkar mail samt scheman. »
- Övningsuppgifterna var väldigt bra»
- Bra att gå igenom dom olika sidorna man kommer använda mycket, som schema, kurssidor och mail.»
- Allt»
- Lära sig hitta viktig information»
- att det är övningar så att man inte enbart sitter och lyssnar»
- Det var bra alltihop.»
- Allt»
- Allt»
- Övningsuppgifterna»
- Bra att man fick reda på hur man skulle använda de olika tjänsterna. Bra att genomgången kompletterades med häftet där man kan läsa lite djupare om de olika tjänsterna.»
- Inloggningshjälpen och att hitta på sidorna.»
- Allt var bra.»
- Väldigt bra info i informationshäftet»
- Det mesta var informativt och bra.»
- Allt var bra. Koppla mail till telefon kan underlättas med guide i häftet»
- Att få tillfälle att navigera sig i Studentportalen. TimeEdit och bokning av grupprum.»
- Bra med mycket frihet att klicka sig runt, det är så man lär sig nya system»
- Allt var bra»
- All information i häftet.»
- Det var bra att man fick göra sig bekant med diverse viktiga funktioner som finns studentportalen»
- Tydligt med nätverk»
- Duktig handledare»

5. Vad i datorintroduktionen anser du var dåligt och bör ändras?

t.ex. dåligt innehåll i informationshäftet, onödiga delar m.m.

- Gå igenom häftet innan vi ska utvärdera det...»
- Gå igenom häftet innan vi skall göra utvärderingen.....»
- inget»
- Vet inte riktigt det.»
- kopiering»
- man har nog nytta av all info i häftet»
- Jobbigt att man behöver vända sig för att titta på handledaren, det blir lätt att missa någonting om man sitter felvänd vid sin egen dator.»
- Hade varit bra att få ett häfte per person.»
- Vet ej»
- Mer hjälp, t.ex. att handledaren går igenom allt sen får vi göra samma sak.»
- Ett häfte per pers?»
- Jag kan inte hitta några svaga punkter.»
- Väldigt kort och rakt, ingen vidare fördjupning»
- Dålig webbläsare»
- Ingenting»
- lite fåniga uppgifter»
- Dålig webbläsare»
- Inget.»
- Inget»
- Att man informeras i innan lektionen att de är dessa saker man ska gå igenom, då jag redan kunde allt detta gav denna timme mig ganska lite.»
- Inget»
- hade önskat att all information som gavs ut under lektionen fanns i skrift»
- Inget dåligt»
- Skicka häftet i digital form så man i framtiden kan använda den som lathund.»
- Inget, allt var toppen!»
- Handlar mer om att systemet känns segt.»
- Mer info om hur man kopplar ihop sin mobil till studentmailen utan att behöva vidarebefodra.»
- Inget dåligt enligt mig»
- Ingenting särskilt.»
- Försök ta reda på hur man synchar sin studentmail till sin mobiltelefon med Microsoft Exchange server. Det vore mycket bättre än att bara vidarebefordra sin studentmail till sin vanliga mail.»
-
- Handledaren verkade mycket nervös.»
- inget jag missat»Kursutvärderingssystem från