ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E1213-3 Linjära system och tranformer, TMA982

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-15 - 2013-04-12
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Monika Råberg Hellsing»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»5 13%
Cirka 20 timmar»9 24%
Cirka 25 timmar»14 37%
Cirka 30 timmar»6 16%
Minst 35 timmar»3 8%

Genomsnitt: 2.81

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»2 5%
25%»3 8%
50%»6 16%
75%»12 32%
100%»14 37%

Genomsnitt: 3.89


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

37 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»6 16%
Vet ej, målen är svåra att förstå»2 5%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»23 62%
Målen är för högt ställda»6 16%

Genomsnitt: 3.56

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Med examination avses alla examinerande moment i kursen. Exempel på sådana moment kan vara tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, projektrapporter m.fl.

37 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»6 16%
Nej, inte alls»3 8%
I viss utsträckning»12 32%
Ja, i hög grad»16 43%

Genomsnitt: 3.02


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»7 18%
Ganska stor»17 45%
Mycket stor»10 27%

Genomsnitt: 2.91

6. Hur har Lars Hammarstrands föreläsningar fungerat?

Frågan är kopplad till lärare: Lars Hammarstrand»

37 svarande

Mycket dåligt»6 16%
Ganska dåligt»8 21%
Ganska bra»14 37%
Mycket bra»9 24%

Genomsnitt: 2.7

7. Hur har Thomas Wernståls föreläsningar fungerat?

Frågan är kopplad till lärare: Thomas Wernstål»

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»17 45%
Mycket bra»18 48%

Genomsnitt: 3.43

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»18 48%
Ganska stor»13 35%
Mycket stor»5 13%

Genomsnitt: 2.59

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»19 51%
Mycket bra»13 35%

Genomsnitt: 3.21

10. Hur har övningarna fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»18 51%
Mycket bra»15 42%

Genomsnitt: 3.34

11. Hur har webquizen fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»18 51%
Mycket bra»12 34%
Har ej gjort några webquiz»2

Genomsnitt: 3.17

12. Hur har laborationsförberedelserna fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»21 60%
Mycket bra»7 20%

Genomsnitt: 2.91

13. Hur har laborationerna fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»18 50%
Mycket bra»15 41%

Genomsnitt: 3.3

14. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Pedagogik på Lars del efterlyses. »
- Var omregistrerad på kursen och studerade enbart hemma och gjorde webquiz.»
- nej»
- Jag är oerhört besviken på Lars i denna kurs. Först och främst upplever jag en stor divergens mellan tentamen och kursmålen, trots att kursmålen är otydliga och väldigt öppet formulerade. Där framgår emellertid att det här är en grundläggande kurs men till Lars del av tentamen upplever jag att man tagit vad invecklade samband man kan komma fram till och knåpat ihop så krångliga uppgifter som möjligt. Tentamens del två är inte rimlig i förhållande till kursmålen och det innehåll som föreläsningarna haft. Jag förväntar mig att någon hålls ansvarig för detta! Vidare ger jag föreläsningarna av densamma underkänt på grund av den oerhörda bundenheten till powerpointslides:en. Tala fritt och ta upp exempel som ger förståelse på en nivå som är rimlig i förhållande till kursmålen.»
- Gamla tentor bör läggas upp tidigare. Vore bra om materialet från övningarna kunde läggas upp på kurshemsidan. Finns flera fördelar med detta, till exempel att man kan förbereda sig (kolla igenom tidigare, kanske räkna lite), om man missar något tillfälle har man materialet lättillgängligt och sen finns det vissa (till exempel jag) som föredrar att inte gå på övningar utan vill räkna hemma i lugn och ro.»
- Det är alltid lite klurigt att använda powerpoint till föreläsningar, men det funkade bra eftersom det delades ut häften med powerpoint-bilderna så att man kunde anteckna i bilderna.»
- Jättebra med quiz. Lärde mig mycket av dem»
- Föreläsningar och övningar var mycket bra under kursen! Upplägg från bägge föreläsarna fungerar bra för respektive innehåll! »
- det har varit svårt och hänga med! tempot är för högt med tanke på att vi läser två andra kurser samtidigt! »
- svåra förberedande upg. till labbarna.»
- Ni bör ha med alternativet "har inte gjort" på både 12 och 13 också, inte bara på fråga 10. Svarade mkt dåligt, det va närmst.»
- Både Lars och Thomas är duktiga föreläsare trots olika pedagogik. »
- Tomas var bra, men det kändes som att Lars inte hade jättekoll. Malin hade bättre koll än honom, och var mer pedagogisk. »
- Jag tycker det var för lite undervisning om hur man räknar på Lars del av kursen.»
- Fler lärare borde prova det som Bill Karlström gör. Dvs att man inte talar till studenterna då de antecknar eftersom det är omöjligt att anteckna och lyssna på samma gång.»
- Våra matte kunskap är ej nå till målet»
- Lars lektioner är intressanta men det känns som att han går igenom fragment under kursens gång. Och sedan måste man själv plocka ihop delarna för att kunna klara den delen av tentan. Thomas del är välbalanserad och bra. Det han går igenom på föreläsningar är även det som kommer på tentan. Thomas kan vara lite tankspridd under lektionerna men det fungerar bra. Övningarna har varit guld. Riktigt bra med två lärare, om man inte ville ha genomgång som fick man en privatlärare i andra rummet. »
- Eloge till Malin!»
- Lars föreläsningar fungerar bra, det är lite svårt att följa med då han skriver i slides och ibland även att veta vad han försöker hemma fram till. Exempel med musik och andra fysiska exempel bidrar mycket till förståelsen!»
- Väl teoretiskt på ordinarie tentamen och svårigheten med bevis visade sig»
- Tycker att Thomas har varit klockren under hela kursen. Kunnig, bra på att förklara och undervisa, enkel, tydlig, och faktiskt riktigt rolig! Ger sammanfattningsvis ett väldigt proffsigt intryck. Jag har däremot en hel del synpunkter på Lars Hammarstrands undervisning. Varje gång någon har gått till Lars för att ställa en fråga om tex en räkneuppgift, så är det alltid samma visa om och om igen, Han studerar uppgiften länge med ett förundrande och lätt irriterat ansiktsuttryck, kliar sig i huvudet och försöker sedan slinka undan med bortförklaringar som "Det är väl något sådant...", "Jag måste sudda tavlan, får kolla på det sen", "Det är ju inte min del, du får fråga Thomas" m.m. När vi hade frågestund inför tentan undrade många om Lars kunde förklara ett kapitel som han är ansvarig för. När han sedan hade gett samma otydliga inlärda förklaring som tidigare och några studenter sa att de fortfarande inte förstod vad han menade, så sa han, "Jaa, men vi kan väl kolla på det tillsammans när eehhmmmmm.... JAPP var det något mer ni undrade över!?"Jag tycker också att han är alldeles för bunden till att använda Powerpoint och Ipad. Han kan aldrig förklara eller vidareutveckla sina påståenden utan bara gå vidare och låter alla se förundrade ut. Förstår heller inte poängen på laborationsförberedelserna. Varför är det meningen att man ska lägga ned all sin tid på överdrivna texter och uppgifter utan någon som helst poäng i? Varje gång vi redovisade dessa uppgifter för Johan Winges, blev detta så tydligt. Johan sa flera gånger saker som, "Ja, den här uppgiften kan man ju göra, själv vet jag inte varför eller vad man har för användning av det", "När man har läst igenom all den här långa texten och inte förstår så mycket, kommer man ju sedan till själva uppgiften och inser att man lika gärna hade kunnat skippa att läsa", "Uppgiften blir ju betydligt mycket enklare och förståelig om man inte läser texten och bara fokuserar på själva problemformuleringen" m.m. Sedan undrar jag hur man kan ge ett problem på tentan när man själv aldrig har gått igenom det tidigare?! Självklart hände detta just på Lars del, där händelsen att "vickning" inträffade, vilket aldrig har hänt tidigare och Lars har heller aldrig gått igenom hur man ska gå till väga om detta sker! » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»2 5%
Ganska dåliga»3 8%
Ganska bra»8 21%
Mycket bra»18 48%
Har ej sökt hjälp»6 16%

Genomsnitt: 3.62

16. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

37 svarande

Sänkas markant»2 5%
Sänkas lite»13 35%
Förbli densamma»22 59%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.54

17. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

36 svarande

Sänkas markant»2 5%
Sänkas lite»15 41%
Förbli densamma»19 52%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.47


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Dåligt»5 13%
Godkänt»12 32%
Gott»10 27%
Mycket gott»8 21%

Genomsnitt: 3.45

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Quizen kan vara kvar»
- Webquizen»
- Upplägget på övningarna med en "genomgång" i början som anknyter till det som skulle räknas på. »
- Jag är nöjd med Thomas föreläsningar även om hans matteuppgifter på tentamen ligger lite i ovankant i förhållande till kursmålen.»
- Föreläsningarna är väldigt bra.»
- Johan Winges som labhandledare.»
- Bra kurshemsida och möjligheten att påverka vad som fanns med på den. Quizen.»
- God pedagogik och engagemang från de som är involverade i kursen. Det är viktigt när kursen är såpass svår!»
- thomas»
- Webquiz och framför allt podcast»
- Väldigt bra organiserad kurs med bra möjligheter att få hjälp på övningarna. Dessutom var det väldigt bra med redovisningarna innan laborationerna för att få möjlighet i mindre grupper diskutera och förstå kursen. »
- Labförberedlserna mer i fas med föreläsningarna. »
- Thomas föreläsningar och labbförberedelserna.»
- quiz»
- Thomas föreläsningar och övningar. Malin har också varit klockren!»
- Övningshandledarna!»
- Laborationsredovisningarna!»
- Laborationernas upplägg, webquiz, antalet labbhandledare och personer som kan svara på frågor.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler övningsexempel på föreläsningarna, så att det blir mer greppbart. »
- Jag tycker att det var lite för mycket arbete med förstudierna till laborationerna, framförallt den första»
- Jag förväntar mig en tentamen som svarar mot kursmålen samt att föreläsaren håller föreläsningar om sånt som han också kommer tentera om. Liknelse: Om jag läser grundläggande matte där man får lära sig lite multiplikation och division är det inte rimligt att tentamen innehåller polynomdivision, Det är visserligen bara samma ämne men på helt olika nivåer. Vidare anser jag coskå att man som student kan kräva högre kvalité på föreläsningarna. en föreläsare som är hårt bunden till powerpointen och i princip bara läser innantill kan knappast förmedla något användbar kunskap.»
- Ha en separat kurs där matten undervisas !!»
- Lars borde fixa fler CDF-filer till mer av kursinnehållet! Ett mycket lärorikt grepp!»
- Skulle vara trevligt med video från Wernerståls föreläsningar.»
- Det hade varit bra om Thomas föreläsningar också finns på pingpong. »
- Laborationerna. Bra kurs, man lärde sig väldigt mycket. Men svårt att ta in allt. »
- Tentan borde inte vara så löjligt svår i förhållande till föregående år.»
- Det borde finnas lösningar till webquizen så man förstår varför man gjort fel»
- Lars övergång lektion-->tenta»
- Egentligen ingenting, kursen kan nog tuffa på som vanligt!»
- Om tentan ska innefatta två delar som man måste klara var för sig så borde man kunna bli godkänd på delarna var för sig och spara de tills omtentan, tex om man klarar del 1 på ordinarie så räcker det att skriva del 2 till sommaren.»
- Om man tänker ha med en fråga som handlar om vikning kan det vara en idé att prata om det på föreläsningar mer än att nämna det som "det är oönskat och svårt"»

21. Övriga kommentarer

- Jag tycker det är lite konstigt att tentamen i januari och i mars var väldigt olika svåra. Kanske bara är jag men del 2 var väldigt mycket svårare i mars än i januari och frågorna på del 1 kändes också betydligt svårare.»
- nej»
- Tentan var något krångligare (i alla fall Thomas del) än vad den brukar vara, till exempel om man jämför med ordinarie tentan förra året.»
- föreläsarna gör inte kursen lättare utan tvärtom! »
- Alla inblandade (Lars, Thomas, Malin osv.) är väldigt hjälpsamma och måna om att kursen ska fungera, det känns trevligt!»
- Tentavakten vi hade var under all kritik och kan säkert gjort att några som skulle klarat tentan nu hamnade på fel sida om godkänt-gränsen. »
- Läste om den här kursen i år. Känns som om den har gjort stora framsteg sedan förra gången.»
- Tentamen kändes ganska hysterisk. Svårighetsgraden var det inget fel på, men omfattningen är rätt rejäl för fyra timmar... Möjlighet till femtimmarstentor?»
- Mycket lärorik och intressant kurs som ger mersmak på utbildningen.»


Kursutvärderingssystem från