ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp1åk3: IOE011 Ekonomisk analys3

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-30 - 2012-11-11
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
47 svarande

3 6%
10 21%
19 40%
10 21%
5 10%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
47 svarande

4 9%
18 42%
14 33%
4 9%
2 4%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
47 svarande

2 4%
9 21%
12 29%
11 26%
7 17%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
47 svarande

3 6%
6 13%
15 33%
14 31%
7 15%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
47 svarande

2 4%
3 6%
6 12%
16 34%
20 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
47 svarande

1 2%
0 0%
3 6%
18 38%
25 53%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- De tillämpade inslagen var bra och får gärna utökas. Bra övningar och exempel på lektionen. »
- Räkneövningar»
- Bra att pp-slides lades upp trots att de inte användes på föreläsningar.»
- Övningarna var väldigt bra och bör behållas. »
- Marcus holgersson»
- Övningar med Marcus Holgersson. Mycket bra övningar för förståelse! Tycker även juridikdelen av kursen var relevant och intressant!»
- Räknetillfällena med Holgersson.»
- Övningstillfällen»
- Juridikduggan känns ju väldigt befogad men personligen anser jag den klurigt formulerad, segt med "kuggfrågor" på engelska, som jag ändå uppfattade vissa att vara.»
- Kursens innehåll känns relevant och välavvägt. Ewing och hans law-inslag. Duggan var bra. Ewing var duktig.»
- Övningarna»
- inslaget av juridik»
- Övningstillfällen med Marcus, »
- Räkneövningarna var bra»
- Övningarna »
- Räkneövningarna»
- Commercial law inslaget var bra och lärorikt.»
- Det var väldigt bra övningar! Dessutom var kursinnehållet intressant och vettigt!»
- Övningarna»
- Jag gillar läraren»
- "Bör behållas" är väldigt tvetydligt, ändra formuleringen. De som jag tyckte var bra med kursen är att även om den inte följde en röd tråd (mycket ihopplockat) så kändes den relevant för det känns som den lärde mig att tänka på fler sätt än det statiska. »
- Marcus Holgerssons räknelektioner. Väldigt pedagogiska och strukturerade.»
- Markus räkneövningar.»
- Föreläsningarna var egentligen bra, Ove verkar ju kunna sin sak men det var svårt att koncentrera sig när man satt och var rädd att han skulle hoppa på en med frågor. Ibland kunde han ställe en fråga till någon, som inte kunde svaret eller så hörde han inte att man sa svaret och så fortsatte han att ställa "fördjupande" frågor till en. Mitt självförtroende hade varit rubbat efter att han sagt att jag inte kunde svaret på hans första fråga och att sen få ytterligare en fråga ställd till en hade inneburit att jag lämnat lokalen i skam och sorg och inte gått på fortsatta föreläsningar.»
- Räkneövningarna med Marcus Holgersson var bra! »
- Räkneexempel i föreläsningsformat. Tävlingarna, t ex Arrows Paradox.»
- Övningarna och juridiken(mkt intressant)»
- Vad som bör behållas är övningstillfällena.De var givande!»
- Marcus övningar var väldigt enkla att följa -bra att få prova olika exempel! Kul att äntligen få med lite juridik (men hade varit ännu mer kul att ha fler svenska exempel nästa gång). Bra med dugga och duggapoäng (uppskattat om de var till 3-gränsen också).»
- Övningstillfällena var bra och gav mycket. Att ha en gästföreläsare i en hel vecka i form av Tom Ewing var mycket uppskattat och lärorikt, något som verkligen borde behållas!»
- Förhandlingslekar»
- Juridiskt moment och bokens berörda kapitel. »
- Holgersson och hans övningar. Granstrands tidiga "snabbgenomgång" av kursen. Gillar att när man fick mycket nya begrepp och teorier i knät tidigt och sedan under kursens gång fick tillfälle att smälta dem.»
- Räkneövningarna och "casen" under föreläsningarna med Marcus!»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Saknade en helhetspresentation i början. Räkneövningar! Svensk anknytning vid juridikdelen! Svenska exempel. »
- Pedagogiskt och logiskt upplägg på kursen.»
- Struktur. Saker som inte verkade relevanta fick ändå mkt tid.»
- Tydligare kursmål»
- Jag tycker att läraren borde vara mer strukturerad under föreläsningarna! Gör allt väldigt komplicerad och hoppar väldigt mycket under föreläsningen. Lägger in några begrepp när som helst och berättar inte vad de betyder. »
- Upplys gärna tydligare om att man bör göra uppgifter i boken under kursens gång! Missade helt att det ens fanns uppgifter att göra, insåg detta i läsvecka 4..»
- Lärarledda räknestugor/övningstillfällen där man får räkna själv och även har möjlighet att få hjälp. Även någon form av "rekommenderade tal" lista över uppgifter, det gör de enklare att förstå vad som kursen går ut på.»
- Ödmjukhet från lärarens sida, tydliga läsanvisningar och även en mer pedagogisk samt motiverad lärare»
- Jag hade hellre sett arbete/case av något slag än en tentamen som dominerande examinationsform i denna kurs.»
- Struktur. Föreläsningsstrukturen och i synnerhet tavelstrukturen var nästintill obefintlig.»
- Övningstillfällen där man räknar själ och har möjlighet att ställa frågor.»
- Tillfälle att själv räkna och ha någon att fråga (öövningatillfällen som i fysik/matte), tydliga lösningsförlag till bokens uppgifter»
- Ove är väldigt kunnig men lite ojämn. Känns som han kör mest på känsla, litevmer stuktur är att önska. »
- Uppdaterad kurslitteratur med ett register(!!!). »
- Kändes som två olika kurser mellan övning och föreläsning, bättre sammnfogning kan kanske vara att önskas»
- Jag tyckte kursen var lite spretig och det var svårt att veta vad man förväntades lära sig. Borde vara upplagt på ett mer pedagogiskt sätt. Kanske genom att binda ihop teorin med lite verkliga händelser så att kopplingen blir lite klarare.»
- Man kanske skulle kunna ha något övningstillfälle i veckan där man själv räknade/diskuterade talen i boken och fick hjälp med dessa av någon slags övningsledare. På så sätt tvingas man att jobba med kursen successivt under kursens gång.»
- Relevant fakta och andra källor än Ove Granstrand»
- inget jag kan komma på»
- Saknade en röd tråd. Mycket hopp fram och tillbaka. Saknade även mer algoritmträning inför vissa uppgifter. »
- Saknar "räkne"-/frågestugor. Är så pass mycket övningsuppgifter som man förväntas göra i boken för att klara tentamen, och då tycker jag att det kan vara berättigat med några tillfällen till konsultation. Saknar även tydlighet på Oves föreläsningar. Han är väldigt kunnig inom ämnet, men en bättre struktur hade verkligen gjort kursen mer begriplig. Varför inte använda powerpoints tex?»
- Jag saknade att få en helhets förståelse om kursen, kändes väldigt otydlig.»
- Eftersom det kändes som om Ove hade "hittat" på allt själv var det svårt att hitta information. Det fanns inget index i boken vilket innebar att det var svårt att hitta svar på frågor utan att börja på sida ett och plöja igenom boken, samt att man inte kunde googla på ord och uttryck eftersom det är Ove som är skaparen av ämnet. Det kanske finns information om samma saker men att det kallas något annat, det vet jag inte eftersom Ove bara lärde ut sina ord.»
- Jag saknade struktur på föreläsningarna, tyvärr var det svårt att hänga med i svängarna när det hoppade mellan olika begrepp och modeller. Tror det skulle vara lättare att hänga med om föreläsningarna följde boken mer och om Ove kunde hålla sig på en tavla i taget och inte skriva på flera olika samtidigt. »
- Saknade fler övningsexempel och lösningsförslag till boken då tentan innehåller mycket räkning.»
- Jag hade gärna sätt att man hade fler övningar, kanske i mindre grupper, där man fick större möjlighet att "testsjälv" än i de övningar som nu ingår.»
- Jag saknade någon annan syn på bokens innehåll. Eftersom både bok och föreläsningar i kursen ges av samma person kan det behövas nån annan input! »
- Att skriva upp på tavlan vad som kommer att ske på föreläsningen är pedagogiskt men föreläsningarna kändes ändå röriga. En bättre struktur där man tar allt rakt upp och ner saknade jag -det hade underlättat förståelsen på föreläsningarna. Ämnet är svårt och Ove är kung på ämnet, absolut, men ofta kändes det som att Ove formulerade sig krångligare än vad man hade behövt, mycket hade gått att säga med enklare förklaringar och då hade fler förstått. Sedan saknade jag ett skaregister i boken -ta med det till nästa upplaga! Försök även att ha med fler svar till frågorna i boken (att tex se kapitel 3 är inte alltid så givande). Studiebesök är alltid kul!»
- Bättre och mer struktur på föreläsningarna, i dagsläget verkade det ofta som om Ove gick på "känn" och gammal vana. Om Ove utnyttjat de power point presentationer som fanns tillgängliga hade undervisningen blivit lättare att förstå och ta till sig. »
- Strukturerade föreläsningsanteckningar. Svårt att hänga med på föreläsningen när det skrivs på tre tavlor samtidigt så man måste tänka på hur man ska anteckna. Stjäl onödigt fokus.»
- Tydligare föreläsningsstruktur och en sorts helhetsbild av kursen»
- Holgersson som teoretisk föreläsare, han var duktig på att konkretisera och lyfta fram kosensus i olika situationer.»
- Tydliga mål av vad som ingår i kursen, Mer fokus på det som är viktigt och mindre blaj runt. Förenkla ist för att krångla till, ex vinstmaximering är en enkel derivata!!!!! Gör itne en höna av en fjäder och få det att verka så konstigt och ofattbart!»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Nej, inte direkt.»
- Beräkningsgenomgång av sådant som inte används.»
- Duggan!!! Det var fan inget kunskapstest. Det var ett alldeles för svårt engelskatest!!! :( så himla dåligt »
- Skulle uppskatta om Ove kunde vara tydligare i sina slutsatser under föreläsningarna. Om koncept beskrivs - skriv gärna en kort mening på tavlan om vad de betyder. Man har ibland svårt att hänga med i svängarna och hinner inte snappa upp vad orden egentligen betydde. Lite mer konkret beskrivning hade varit bra!»
- Kursen är för bred, omfånget är inte rimligt»
- Oves akademiska hitte-på-termer»
- Om man nämner en hel hög med ord, skall och förväntar sig en definition. Så skall man definiera orden inte bara nämna dem och sen snacka om massa annat»
- Droppandet av drösvis av "concepts" utan att förklara vad de faktiskt står för. »
- Se 3:an.»
- nej»
- inget jag kan komma på»
- Ta bort mikroekonomi ur kursen och ersätt ind. marknföring med en ren ekonomikurs istället.»
- Juridikduggan! Kändes som ett helt annat ämne. Bättre att lägga in en dugga som berör vad kursen verkligen handlar om, exempelvis på kap 1-6. Det tror jag hade gjort att studenterna hade hängt med bättre under kursen, och även lärt sig mer.»
- JAg tycker att law-exam kan tas bort, känns inte relevant, boken var vädligt svår att förstå syftes med, bör bytas ut helt. »
- Istället för att lägga tid på att tala om en tenta som skall vara svår och hålla "internationell toppnivå" borde den energin läggas på att strukturera undervisningen och pedagogiken så att eleverna förstår lättare och mera. Vi vill inte bara ha en tenta på hög nivå utan att undervisningen även skall hålla samma höga nivå... »
- Kan ej säga något konkret som ska tas bort.»
- Ta gärna bort det här med spontanfrågor riktade mot en specifik person. Och om inte det så sluta i alla fall att fortsätta ställa frågor till den utvalda om den inte kan svara (ger liksom ingenting förrutom att det blir pinsamt för den personen).»
- Nej»
- Kursen var lite väl kantig och teoretisk. Ämnet är intressant och examinationen kändes relevant för kursen. Dock känns det lite löjligt att allt skriftligt arbete ska vara på engelska och Ove komplicerade ofta fenomen i onödan»
- nej»
- Räkneexempel som Granstrand inte själv vet var de leder och tentamenspliktiga videos som studenter inte får tillgång till.»
- Vissa kapitel i kurslitteraturen som inte vaken gicks igenom eller var särsilt relevanta för övriga delar i kursen!»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Det känns som att Ove krånglade till inlärningen genom att inte ha ett logiskt upplägg. I slutet av kursen förstod jag att det inte hade varit så svårt men allt var väldigt rörigt! Däremot är Ove kunnig och duktig så det finns potential till att göra det tydligare vad som ingår i kursen.»
- Röriga föreläsningar bidrog till låg närvaro.»
- Jag tycker att arbetsbelastningen var onödigt hög! Man ska inte behöva må så dåligt över studierna som jag gjorde den här perioden. Ni får verkligen ta och tänka till!!!»
- Intressant kurs. Jag tror inte denna är på för hög nivå, utan det känns som om tidigare ekonomikurser snarare varit på alldeles för låg nivå!»
- föreläsningarna väldigt ostrukturerade. »
- Tycker det var svårt att följa med i vissa föreläsningar. Det gick fort och var allt för mycket bokstavsförkoryningar, index etc vi inte visste vad de betydde. Ove är duktig på sitt ämne, men måste inse att vi inte kan lika mkt och att föreläsningarna behöver vara mer grundläggande i början. »
- Fixa en uppdaterad upplaga»
- Tentamen var bra men de teoretiska frågorna motsvarade inte det som tyngd lagts på under föreläsningarna. Föreläsningarna var röriga och det hade förenklat något otroligt om inte förkortningar användes hela tiden så att man fattar vad man skrivet/hinner med att skriva lika mycket som föreläsaren utan att missa nästa viktiga begrepp.»
- Ove Granstrand använde mycket skrämseltaktik och utpressning för att få svar på frågor under föreläsningar vilket jag inte ansåg vara acceptabelt och bojkottade därför de flesta föreläsningar. Innehållet i kursen är lösryckt och känns inte alltid relevant. Ofta är det mer matte än ekonomi.»
- Boken + föreläsningar var bra.»
- Högst oklar kurs, Ove måste strukturera upp vad som är viktigt i kursen, känns som man inte lärde sig mycket alls. Boken var lika rörig som OVe själv, kanske för att han skrvit den. Han måste kunna lära ut vad som är viktigt i kursen, känns som att ibland fokuserade han på helt fel saker, det som kom på tentan speglade inte mycket av det han hade fokuserat på. »
- Övriga kommentarer är att föreläsningarna ibland var ganska ostrukturerade och att man hoppade mellan olika ämnen. Ibland upplevde jag också att "repetitionen" tog 2/3 av föreläsningen för att sedan "hasta" igenom resten. Gästföreläsningen med Leif Johansson kunde ha varit bra, men ljudet var inte särskilt bra så det var svårt att uppfatta allt, plus att frågorna kändes lite lösryckta och inte riktigt kopplade till kursen. I övrigt tycker jag att det hade vart bra med någon mer gästföreläsning. Tentans innehåll tycker jag var bra, förutom några frågor som inte kändes som att de tagits upp över huvudtaget. menar t.ex. frågan med greed. »
- Om kursen nu ska vara upplagd för att motsvara internationell standard borde väl undervisningen också göra det? Jag fick en känsla av att föreläsaren medvetet gjorde ämnet svårt att greppa och förstå. Föreläsningarna var röriga och föeeläsaren hoppade mellan ämnen utan attnavsluta något. Vi fick konstant höra att vi låg efter i schemat och att föreläsaren därförbhoppade över ämnen som vi själva fick läsa igen. Detta hade kunnat undvikas om föreläsaren inte pratat så mycket strunt på lektionerna. Det är inte ok att lägga in föreläsningar i tentaveckan för att föreläsaren snackat bort så mycket tid under perioden! Kursinnehållet är vettigt och relevant i sig men jag hoppas föreläsaren tar till sig kritiken som jag antar kommer från många som svarar på denna enkät.»
- Jag tyckte båda föreläsarna var bra på sitt sätt, viss problematik med att Ove hade en tendens att ta up mycket intressanta delar men att de inte var helt kronologiska och därför extremt svåra att anteckna.»
- Tentan speglade kursen på ett bra sätt, lagom svår. Kursen kändes spretig med massor av olika innehåll som inte alltid koppllades ihop på ett rba sätt. Föreläsningarna förvirrade mer än lärde ut. Jag lärde mig mycket mer, bättre och enklare av att läsa boken!»
- Jag är mycket besviken på lärarens attityd till eleverna, han kallade dem som inte hunnit med att läsa för nollor. Helt ärligt vi är bara människor och även om vår utbildning är oerhört viktig så finns det andra saker som våra liv kretsar kring. Om man har en påfrestande familje situation och mycket jobbiga saker som händer i ens liv så kan det faktiskt vara svårt att fokusera och att Ove inte har någon förståelse för detta är hans förlust. Arbetsbelastningen i kursen var extrem, och föreläsningarna väldigt ostrukturerade. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Att få hjälp och svar på frågor
42 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 12%
Lärorikt»23 58%
Mindre lärorikt»11 28%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.15

Föreläsningar
44 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 13%
Lärorikt»21 47%
Mindre lärorikt»17 38%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.25

Övningar
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»20 52%
Lärorikt»15 39%
Mindre lärorikt»3 7%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 1.55

Projektarbete
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»37

Genomsnitt: 2.5

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»36

Genomsnitt: 2.5

Laborationer
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»36

Genomsnitt: 2.5

Studiebesök
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»37

Genomsnitt: 2.5

Gästföreläsare
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 35%
Lärorikt»7 35%
Mindre lärorikt»6 30%
Ingick inte i kursen»19

Genomsnitt: 1.95

Kurslitteratur
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 25%
Lärorikt»22 51%
Mindre lärorikt»10 23%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.97

Självverksamhet
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»30 71%
Lärorikt»12 28%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.28

Tentamen
41 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 14%
Lärorikt»29 70%
Mindre lärorikt»6 14%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Tillfällen för kritik (feedback)
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»10 66%
Mindre lärorikt»5 33%
Ingick inte i kursen»22

Genomsnitt: 2.33

Matlab
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»36

Genomsnitt: 2.5

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.47


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.47
Beräknat jämförelseindex: 0.61

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från