ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp3åk2: IAR087 Industriell verksamhetsutveckling

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-14
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

46 svarande

Högst 15 timmar»7 15%
Cirka 20 timmar»18 39%
Cirka 25 timmar»11 23%
Cirka 30 timmar»5 10%
Minst 35 timmar»5 10%

Genomsnitt: 2.63

- Arbetet tog alldeles för lång tid att göra. Det kändes inte som att vi fick det stöd vi behövde för att skriva ett bra arbete och upplägget var väldigt flummigt vilket gjorde att det tog jättelång tid att ens förstå uppgiften.» (Cirka 30 timmar)
- Gruppparbetet tog mycket tid» (Cirka 30 timmar)
- Skriva case, föreläsningar och läsande av kurslitteratur har tagit tid» (Minst 35 timmar)
- Väldigt många timmar las ner på caset. Mycket omfattande case.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»2 4%
25%»1 2%
50%»5 10%
75%»13 28%
100%»25 54%

Genomsnitt: 4.26

- Missade ett par föreläsningar mot slutet» (75%)
- Hade parallelkurs som overlappade ibland» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

45 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 42%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 28%

Genomsnitt: 2.42

- Har skummat igenom dem men inte mer» (?)
- Kursmålen stämmer rätt väl överens med vad vi lärt oss.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 9%
Ja, målen verkar rimliga»28 87%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 1.93

- lär sig egentligen ingenting konkret på hela kursen! skulle vilja lära mig mer saker på djupet. tråkigt när det blir alltför ytligt!» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Tentan var alldelesför lätt. Det räckte med att läsa på en svarsmall i några timmar för att kunna få minst en fyra.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Tentamen testar faktakunskaper mer än något, inga problem att läsa in allt på en kväll och sedan skriva femma. Caset däremot avgjorde betyget för de flesta. Hur är det egentligen med gruppexamination?» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Praktikfallet reflekterade väl kursens målsättningar

40 svarande

Håller inte alls med»1 2%
Håller inte med delvis»1 2%
Instämmer bra delvis»20 50%
Instämmer helt»18 45%

Genomsnitt: 3.37

- Praktikfallet var för detaljrikt på fabriksnivå. Detta överensstämmer inte med verksamhetsutveckling i verkligheten. » (Håller inte alls med)
- ja den litteratur som togs upp var med. MEN STOR NEGATIV KRITIK: TA ÅT ER AV FÖLJANDE: I ETT PRAKTIK FALL SOM ÄR 40% AV KURSEN KAN MAN INTE HA GRUPPER SOM ÄR SLUMPADE PGA 1) NÄR DET FINNS 4/6 PERSONER IGRUPPEN SOM NÖJER SIG MED ATT BLI GODKÄNDA OCH 2/6 SOM VILL HA 5:A BLIR DET I PRINCIP OMÖJLIGT FÖR DESSA TVÅ ATT FÅ FEMMA EFTERSOM DE ISF SKULLE BEHÖVA GÖRA HELA ARBETET SJÄLVA!!!!! DÅLIGT!!!! SKA MAN BEHÖVA HA ALLA RÄTT PÅ TENTAN FÖR ATT FÅ FEMMA ELLER?!!!?» (Instämmer bra delvis)
- Praktikfallet var lite rörigt med väldigt mycket antaganden. Annars var det bra. Redovisningsformen skulle kunna förbättras genom att två grupper redovsar för varandra och sedan för en diskussion emot varandra, detta skulle göra att alla blev delaktiga.» (Instämmer bra delvis)
- måste ändå tyda på dålig beskrivning av vad de ville ha när alla grupper fick relativt dåligt resultat.» (Instämmer bra delvis)
- Lite for restriktiva krav pa hur praktikfallet skulle skrivas. Hindrade viss kreativitet. Annars helt OK.» (Instämmer bra delvis)
- Ja, det var ett bra praktikfall» (Instämmer bra delvis)
- Dock borde man lägga en dugga efter halva läsperioden i stället för tenta med samma upplägg som tentan, då tvingar man oss elever att läsa in litteraturen direkt vilket skulle vara en fördel då man jobbar med praktikfallet, nu var prioriteringen att först bli färdig med caset innan man börjar tentaplugga. Jag tror att en omvänd ordning av detta skulle höja kvaliteten på casen avsevärt.» (Instämmer helt)
- Det var ett roligt och givande praktikfall tycker jag.» (Instämmer helt)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

43 svarande

Nej, inte alls»3 6%
I viss utsträckning»17 39%
Ja, i hög grad»19 44%
Vet ej/har inte examinerats än»4 9%

Genomsnitt: 2.55

- var ju bara gamla frågor, alla kunden svaren på dom redan!! gör nya det har ni betalt för!» (Nej, inte alls)
- det enda som provet testade var ens förmåga att memorera information. ser gärna en eller två frågor där man behöver tänka också.» (Nej, inte alls)
- Fullständig katastrof att betyget avgörs på caset. Det är pinsamt att man inte har individiduell betygssättning. Lägg caset som ett obligatoriskt moment men betygsätt det inte!» (Nej, inte alls)
- Det var ett väldigt svårt case, dels kanske beroende på att det var svårt innehåll som skulle vara med men dels så tycker jag att handledningen och informationen kring caset var för dålig.» (I viss utsträckning)
- På så stora frågor är det ibland svårt att veta vad som krävs av oss.» (I viss utsträckning)
- Hälften av frågorna fanns med direkt kopierade från tentan som låg ute på kurshemsidan. det fanns till och med rättningsmall till frågorna.» (I viss utsträckning)
- "Nämn tio punkter som Sigvard Rubenovitz tycker är viktigt med gruppsammansättning" testar inget annat än förmåga att memorera fakta.» (I viss utsträckning)
- Tentan var märkligt utformad. Rättningsmallen fanns för ett antal frågor. Mycket typad tenta.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Magnus Persson gjorde ett bra jobb

föreläsningar

44 svarande

Håller inte alls med»1 2%
Håller inte med delvis»7 15%
Instämmer bar delvis»27 61%
Instämmer helt»9 20%

Genomsnitt: 3

- tycker att magnus hade tydliga och bra PP. Men han var inte speciellt bra på att svara på frågor.. han sa heller inte särskiljt mycket mer än vad som stod på PP.» (Håller inte med delvis)
- läste ordagrannt av föreläsningsslides, och när man frågade något utöver det, verkade han mycket osäker. » (Håller inte med delvis)
- Han är en bra pedagog men inte en speciellt kunnig föreläsare» (Håller inte med delvis)
- Han kunde varit mer förberedd innan förläsningarna. Ibland fick man intrycket att han inte behärskade ämnet.» (Håller inte med delvis)
- Föreläsaren var inte så inspirationsgivande vilket får den som lyssnar att vrida på sig och undra varför man själv ska vara där´,. » (Håller inte med delvis)
- Ganska tråkig, men saklig, upprepar bara det som står i boken» (Instämmer bar delvis)
- Han är bra pedagogiskt men han använde sig mycket av slides som han läste rakt av. Kändes som att man kunde varit hemma istället och läst igenom dem på en kvart.» (Instämmer bar delvis)
- Magnus är teoretiskt sett en bra pedagog (sett till hans material) men borde vara mycket mera entusiasmerande under föreläsningar.» (Instämmer bar delvis)
- Kändes som han hade svårt att svara på frågor» (Instämmer bar delvis)
- ingen aning, gick inte på några men han var säkert bra» (Instämmer helt)
- Föreläsningarna var rätt intressanta.» (Instämmer helt)

8. Magnus Persson m.fl. gjorde ett bra jobb

(Företagsspelet)

45 svarande

Håller inte alls med»3 6%
Håller inte med delvis»1 2%
Instämmer bra delvis»17 37%
Instämmer helt»24 53%

Genomsnitt: 3.37

- Spelet var alldeles för kort, det kändes som att poängen med spelet missades eftersom man inte fick se resultatet av införda LEAN-principer...» (Håller inte alls med)
- Spelet gjordes för snabbt för att hinna göra förändringar och faktiskt lära sig. » (Håller inte med delvis)
- En bra uppgift, skulle dock kunna ha varit en bättre introduktion» (Instämmer bra delvis)
- Kul med något nytt. » (Instämmer bra delvis)
- handledarna tycker jag var duktiga. dock hade fler tillfällen med dem varit att föredra. några minuter 2 ggr per läsperiod och grupp är för dåligt..» (Instämmer helt)
- öretagsspelet var roligt och lärorikt.» (Instämmer helt)
- En mycket lärorik och rolig lektion.» (Instämmer helt)
- Mycket bra!» (Instämmer helt)

9. Jan Lindér gjorde ett bra jobb

(Motivation, arbetsutformning och psykosocial arbetsmiljö)

38 svarande

Håller inte alls med»1 2%
Håller inte med delvis»3 7%
Instämmer bra delvis»16 42%
Instämmer helt»18 47%

Genomsnitt: 3.34

- kommer inte ihåg den föreläsningen, vilket väll betyder att det inte gjorde något intryck på mig, varken bra eller dåligt» (?)
- Om jag minns rätt var det föreläsningen om arbetsmotivation...den var usel. Gav inget extra.» (Håller inte alls med)
- dock lite ostrukturerad» (Instämmer helt)
- ingen aning» (Instämmer helt)
- Mycket givande föreläsning.» (Instämmer helt)

10. Bo Bergman gjorde ett bra jobb

(Kvalitetsutveckling)

42 svarande

Håller inte alls med»9 21%
Håller inte med delvis»11 26%
Instämmer bra delvis»15 35%
Instämmer helt»7 16%

Genomsnitt: 2.47

- dåligt» (Håller inte alls med)
- Fruktansvärt intetgivande föreläsning.» (Håller inte alls med)
- Alldeles för flummigt. » (Håller inte alls med)
- Höll en föräläsning som bara handlade om SKF, riktig dålig var den.» (Håller inte alls med)
- Bo hann med en tredjedel av sina slides på sin föreläsning.» (Håller inte med delvis)
- Han pratade för långsamt, hann knappt gå igenom hälften av hans slides» (Håller inte med delvis)
- Föreläsningen började lovande och blev sedan ganska tråkig att lyssan på. Föreläsaren försökte klämma in för mycket på för kort tid.» (Håller inte med delvis)
- ingen aning» (Instämmer helt)

11. Christina Olivecrona gjorde ett bra jobb (Föreläsning)

Miljödriven verksamhetsutveckling

44 svarande

Håller inte alls med»4 9%
Håller inte med delvis»15 34%
Instämmer bra delvis»17 38%
Instämmer helt»8 18%

Genomsnitt: 2.65

- när samma föreläsningsslides som vi hade i föregående kurs dök upp börjar man ju undra...» (Håller inte alls med)
- Nästan precis samma förelsning som vi hade förra året. Känns dumt att det är precis samma slides på föreläsningen när vi ska lära oss/kunna mer och läsa mer litteratur. Miljömomenten har hittills varit ganska "löjliga". Det finns ju massa kunskap på Chalmers i ämnet, så varför får inte vi chansen att få lite mer kunskap i alla fall. Har verkligen bara känts som något vi gör för sakens skull hittills och inte för att vi ska lära oss nyttiga saker!!» (Håller inte alls med)
- samma föreläsning som varit med tidigare kurser där miljömomentet inkluderats! också väldigt okonkret och abstrakt. lär sig bara att vissa begrepp existerar och vad de heter vid namn, dock inte vad det är förnåt...» (Håller inte med delvis)
- Samma föreläsning vi haft förut...inget nytt.» (Håller inte med delvis)
- Miljodelen blev daligt integrerad i arbetet. Blir tyvarr som en oanpassad extrauppgift till amnet. Undrar inte om det hade varit battre med miljouppgifter som separata kurser. Alternativt battre integrering.» (Håller inte med delvis)
- Jag tror dock att det var ett misstag att lägga miljörapporten separat från caset. Det hade varit intressant att jobba med hållbar utveckling inom televäxlar caset, att ha den delen integrerad i caset speglar mer min tro om hur framtiden kommer att se ut inom verksamhetsutveckling då frågor om hållbar utveckling blir allt viktigare» (Instämmer bra delvis)
- Det var vad det behövde vara, Jag är inte nöjd förrän miljö och IoK ligger i en separat kurs.» (Instämmer bra delvis)
- Till stor del samma OH bilder som vid förra miljö-arbetet, dem har vi ju redan sett?» (Instämmer bra delvis)
- Mycket inspirationsgivande. Inlämningsuppgiften var dock för stor med tanke på hur stor del av kursen den var. (men konceptet var bra)» (Instämmer bra delvis)
- inge naning» (Instämmer helt)

12. Piers Byford gjorde ett bra jobb

(Gästföreläsning - Miljöarbete i praktiken)

40 svarande

Håller inte alls med»4 10%
Håller inte med delvis»8 20%
Instämmer bra delvis»15 37%
Instämmer helt»13 32%

Genomsnitt: 2.92

- Vad handlade det om?» (Håller inte alls med)
- mycket reklam om ericsson som är orelevant» (Håller inte med delvis)
- mkt om företaget, lite om själva miljöarbetet» (Håller inte med delvis)
- Trevlig dialekt men kändes mer som reklam för ericsson.» (Håller inte med delvis)
- Han hade en del bra att komma med men skulle ha sållat lite i det han sa. Han var där för att prata om miljön och inte sitt företag. Borde ha varit en bättre kommunikation mellan honom och Olivekrona om vad vi hade kunskap om sedan tidigare. » (Instämmer bra delvis)
- ingen aning» (Instämmer helt)
- Intressant föreläsning» (Instämmer helt)
- Ruskigt duktig kille. Intressant föreläsning.» (Instämmer helt)

13. Pia Anhede gjorde ett bra jobb

(Gästföreläsning - Förändringsledning)

44 svarande

Håller inte alls med»0 0%
Håller inte med delvis»1 2%
Instämmer bra delvis»11 25%
Instämmer helt»32 72%

Genomsnitt: 3.7

- Intressant.» (Instämmer bra delvis)
- Bra på att prata och lätt att lyssna på. » (Instämmer bra delvis)
- mycket bra på alla plan, överlägsen resten av föreläsarna» (Instämmer helt)
- Mycket nyttigt med verklighetsförankringen» (Instämmer helt)
- Bästa föreläsningen. Guld värd med någon som är duktig och arbetar med ämnet praktiskt.» (Instämmer helt)
- Mycket intressant» (Instämmer helt)

14. Arbetet med praktikfallet har hjälpt mig att skapa förståelse för industriell verksamhetsutveckling

45 svarande

Håller inte alls med»0 0%
Håller inte med delvis»1 2%
Instämmer bra delvis»16 35%
Instämmer helt»28 62%

Genomsnitt: 3.6

- För mycket energi gick till att hitta en bra struktur, istället för att kunna fokusera mer på sakfrågorna.» (Instämmer bra delvis)
- Jag tycker att de lärdomar som man drog på föreläsningarna inte stämde överens särskillt bra över vad som caset skulle innehålla. Tex. fick vi instruktioner över att man som konsult på en föreläsning fick höra att man aldrig kunde ge konkreta specifika förändringsdetaljer eftersom en konsult ändå inte känner situationen särskillt bra gentemot de anställda vilket handledningen motsatte sig. Dessutom så var det så svårt att veta vad som egentligen skulle göras och hur och vad som caset skulle innehålla att det inte var så givande som det brukar vara med case.» (Instämmer bra delvis)
- Det har varit ett lärorikt arbete som har tagit så mycket tid att jag knappt hunnit läsa de delar jag inte hade hand om i arbetet. Bra förståelse kanske inte behöver stressa ihjäl oss?» (Instämmer bra delvis)
- ja» (Instämmer helt)
- Förenat med föreläsningar och kurslitteratur.» (Instämmer helt)

15. Arbetet med företagsspelet har hjälpt mig att skapa förståelse för industriell verksamhetsutveckling

45 svarande

Håller inte alls med»4 8%
Håller inte med delvis»2 4%
Instämmer bra delvis»14 31%
Instämmer helt»25 55%

Genomsnitt: 3.33

- Företagsspelet var det bästa i hela kursen, dock skulle mer tid ha givits till reflektion. » (Instämmer helt)
- Ett bra sätt att få oss att fundera över hur en industriell verksamhet kan fungera som bäst.» (Instämmer helt)

16. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»18 39%
Ganska stor»19 41%
Mycket stor»6 13%

Genomsnitt: 2.6

- Har vid flera tillfällen kommit på mig om att tänka på annat.» (Mycket liten)
- VIsst togs det mest relevanta upp men det hade varit mycket mer intressant om föreläsarna berättat lite mer fritt istället för att läsa innantill.» (Ganska liten)
- Utöver informationen på powerpointarna tillförde Magnus föreläsningar inte så mycket.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen har också varit tillstor hjälp» (Ganska stor)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 10%
Ganska stor»23 50%
Mycket stor»18 39%

Genomsnitt: 3.28

- Som sagt.» (Ganska stor)
- Kompendiet är väldigt bra, boken använde jag inte så mycket» (Ganska stor)
- Mycket bra material» (Ganska stor)
- Praktikfallet gav mest, men till det användes ju litteraturen.» (Mycket stor)

18. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»22 47%
Mycket bra»21 45%

Genomsnitt: 3.39

- Det är jobbigt att behöva logga in på studieportalen varje gång för att ladda hem kursmatrial» (Ganska dåligt)
- Jag saknar när de inte alltid lägger upp slidesen INNAN föreläsningen.» (Ganska dåligt)
- Lägg upp slides i förväg bara.» (Ganska bra)
- materialet kunde kommit ut tidigare» (Ganska bra)


Arbetsklimat

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»8 17%
Ganska bra»26 57%
Mycket bra»6 13%
Har ej sökt hjälp»4 8%

Genomsnitt: 3.08

- Tycker handledningen hade en taskig inställning till att hjälpa med caset.» (Ganska dåliga)
- Tyckte handledningen för praktikfallet har att lära av den i marknadsföringskursen...undermålig handledning här.» (Ganska dåliga)
- Det kändes som om vi lämnades helt åt vårat öde med arbetet, vi fick inte svar på alla frågor vi ställde och vi fick inte låta handledarna titta på delar i arbetet för att hjälpa oss förbättra/förändra det som inte var bra. Därför kändes det inte som om vi lärde oss så mycket av våra misstag, vi fick bara ett dåligt resultat.» (Ganska dåliga)
- magnus är dålig på att svara på frågor även om han försöker.» (Ganska dåliga)
- Hjälp med case kom för sent för att göra nytta.» (Ganska dåliga)
- Två handledartillfällen är rätt lagom, dock vore det bra om man fick feed back på vad man skrivit. Kanske lämna in ett utkast till handledaren.» (Har ej sökt hjälp)

20. Anna Grzelec gjorde ett bra jobb (Handledare)

34 svarande

Håller inte alls med»5 14%
Håller inte med delvis»13 38%
Instämmer bra delvis»11 32%
Instämmer helt»5 14%

Genomsnitt: 2.47

- Vet ej» (?)
- vet ej» (?)
- Tystlåten och mummlade när hon stod framme vid tavlan och pratade.» (?)
- Blev inte handledd. Email fraga ej besvarad och handledning blev ingen konstruktiv hjalp. » (Håller inte alls med)
- Vi hade anna grzelec som handledare i caset och det funkade bitvis bra, men vissa frågor vi ställde verkade hon lite osäker på och det hade varit bättre om hon först diskuterade med sina kollegor och återkomma än att ge ett diffust svar.» (Håller inte med delvis)
- Jag tyckte inte att Anna Grzelec gav bra instruktioner om vad grupparbetet skulle innehålla. Vad vi än sa så höll hon med och när vi gjorde som vi samtalat om fick vi något slags mellanresultat. Jag tror att Anna Grzelec skulle må bra av att själv skriva et motsvarande case och läsa igenom kursmålen. Därefter bör hon se till att studenternas grupparbeten överensstämmer med kursmålen.» (Håller inte med delvis)
- Fick möjlighet till väldigt lite feedback och fick ett dåligt resultat av det. Kanske lite väl hård i bedömningen med tanke på den utbildning och möjligheter vi haft.» (Håller inte med delvis)
- Svårt att få tydlig handledning för att kunna göra ett bra arbete. » (Håller inte med delvis)
- otydliga instruktioner, dåligt att man inte fick lämna in ett utkast, de har man gjort i alla tidigare kurser, kändes knappt som handledning.» (Håller inte med delvis)
- Kände som att man fick ganska luddiga svar. Vi fick vänta i ungefär tio dagar på att få respons på en text som hon sagt att vi kunde skicka in.» (Instämmer bra delvis)

21. Anna Moses gjorde ett bra jobb (Handledare)

30 svarande

Håller inte alls med»1 3%
Håller inte med delvis»3 10%
Instämmer bra delvis»13 43%
Instämmer helt»13 43%

Genomsnitt: 3.26

- Hade ej Anna Moses.» (?)
- vet inte» (?)
- När man ställde frågor fick man enbart svävande svar.» (Instämmer bra delvis)
- blev lite vilseled, då vi missupfatta varandra.» (Instämmer bra delvis)
- Helt underbar attityd, öppen, varm och tillmötesgående med en självklar auktoritet. Klara och koncisa anvisningar. Bättre blir det inte.» (Instämmer helt)
- Vet ej, träffade henne aldrig.» (Instämmer helt)
- Mycket duktig. Hon är glad och man märker att hon vill hjälpa oss. Borde få ta över kursen!» (Instämmer helt)

22. Christina Olivecrona gjorde ett bra jobb (Handledare –,, Individuell miljöuppgift)

41 svarande

Håller inte alls med»5 12%
Håller inte med delvis»5 12%
Instämmer bra delvis»16 39%
Instämmer helt»15 36%

Genomsnitt: 3

- Vet ej» (?)
- Miljöuppgift borde varit integrerad i caset, åtminstone delen om hållbar värdeutveckling.» (Håller inte alls med)
- Visste inte ens om att vi hade en handledare till miljouppgiften» (Håller inte alls med)
- Gjorde det mesta själv, handledningen gav inget men målen var ganska tydliga (problemformuleringen)» (Håller inte med delvis)
- Svårt att förstå vad hon ville få ut av uppgiften vi gjorde.» (Håller inte med delvis)
- Känns som en för kursen lite meningslös uppgift. Bör vara mer riktad mot egna tankar än sammanfattningar. » (Håller inte med delvis)
- Det var vad det behövde vara. Ja gär inte nöjd förrän Miljö och IoK är en egen kurs. Nuvarande uppläg skapar frustration och det avlivar effektivt intresset för miljörelaterade frågor, åtminstone hos mig. » (Instämmer bra delvis)

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»7 15%
Ganska bra»17 36%
Mycket bra»21 45%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.26

- Fungerade inte bra i caset, vi var ej konsekventa i problembeskrivningen och fick inte gehör för mina åsikter. Vissa tog det som personlig kritik då man ville ändra i delar som de skrivit i stället för att se till gruppens bästa och resonera och fakta.» (Ganska dåligt)
- En i vår grupp gjorde inget alls, en annan gled bara med så att jag fick göra hans del. Blev väldigt hög arbetsbelasting på det viset.» (Ganska dåligt)
- Vår grupp blev ihop kastad väldigt sent» (Ganska dåligt)
- Vi hade inget tydligt ledarskap och inga tydliga riktlinjer i vår grupp, det var ju dock vårat eget fel.» (Ganska bra)
- Vi hade bra samarbete i vår grupp.» (Mycket bra)

24. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 8%
Lagom»35 76%
Hög»7 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.06

- JAg anser att arbetsbelastningen var bra.» (Lagom)
- Arbetet!» (Hög)
- Arbetet i miljön var lite väl stor!» (Hög)

25. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 41%
Hög»25 54%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.63

- Den var bra.» (Lagom)
- I slutet.» (Hög)
- De två momenten i matte ihop med två moment i verksamhetsutvecklingen gjorde att det var ganska stressigt i slutet.» (Hög)
- Med IVU-arbetet, statistikarbetet, miljöarbetet och alla matteuppgifter som skulle göras plus litteratur i IVU och statistik var det en jättejobbig läsperiod.» (För hög)


Sammanfattande frågor

26. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»16 34%
Gott»23 50%
Mycket gott»6 13%

Genomsnitt: 3.73

- Se nedan.» (Dåligt)
- Två delar va så olika att jag inte visste vad jag skulle sätta, all undervisning för tentan var klockren men caset var katastrof. Godkänt fick bli medelvägen men det är nätt o jämnt.» (Godkänt)
- Kursen fallerar på handledningen till grupparbetet. Det behövs en revidering av upplägget. Mindre grupper, max 4 pers, och tydligare målsättning. Exempelvis så bör handledarna ge konsekventa instruktioner till samtliga grupper och inte som nu när alla hört olika saker. Dessutom angav Televäxlar AB, projektbeskrivningen och handledaren olika kriterier för grupparbetet, stringens saknas! I korta drag: Mindre grupper, administrationen skriver själva ett case oc hser hur det är.» (Godkänt)
- Kursen är nog den intressantaste hittils men upplägget skulle kunna förbättras något och föreläsningarna skulle kunnabli avsevärt bättre.» (Godkänt)
- Mycket spännande kurs! Flummigt arbete.» (Gott)
- Väldigt rolig och intressant kurs.» (Gott)
- INTRESSANT!!» (Mycket gott)
- Högaktuell, skulle nästan kunna ha placerats tidigare för att skapa förståelse för I. » (Mycket gott)

27. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Caset»
- föreläsaren i förändringsarbete»
- handlearna (anna moses)»
- Föreläsningarna, deras innehåll, deras struktur osv. Litteraturen möjligtvis också, ganska rolig litteratur fast jag använde iofs mer föreläsningsanteckningarna.»
- Företagsspelet är en mycket nyttig "aha" upplevelse, en direkt koppling till kursen är oundviklig.»
- Föreläsare»
- Företagsspelet, grupparbetet.»
- planeringen av föreläsningar»
- Legoövningen och praktikfallet.»
- Företagsspelet. Miljöarbetet var bättre än tentafrågor men det var ett tufft arbete att skriva.»
- Företagsspelet och praktikfallet»
- Jättebra kurslitteratur.»
- Företagsspelet, caset men med några förbättringar»
- företagsspel och praktikfall»
- Praktikfallet och företagsspelet.»
- Kurslitteraturen. Mycket bra litteratur med många relevanta exempel och bra förklaringar.»
- Företagsspelet»
- Foretagsspelet, kanske till o med gora spelet lite mer avancerat for att mer insikt ska fas.»
- Gästföreläsningarna och företagsspelet»
- Caset»
- Praktikfallet var bra. Behåll det.»
- företagsspelet»
- Anna Moses borde vara kvar»

28. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Förläng tiden på spelet till en halv dag. Se till att den information som behövs för att genomföra caset finns med eller att åtminstone handledarna ger samma svar på frågor. Nu frågades om förmän tex, och ena dagen var de montörer, nästa var de bara förmän...sådant skapar förvirring.»
- mer konkret.. bättre förelästningar, mer nyanserat, mindre vikt vid projektarbetet i betygsättningen,»
- Dugga i sätllet för tenta (samma omfattning) och integrera hållbar värdeutveckling i caset.»
- Miljöuppgiften känns lite löjlig och omotiverad. Varför inte bygga in miljö i kursen istället för att ha det som ett externt moment? Lägg uppgifter på tentan istället! Det underlättar för elever att skriva en sammanfattning på en artikel, men det lär dem mer att svara på tentauppgifter.»
- I en sådan här kurs är ett studiebesök absolut grundläggande. Speciellt som många av eleverna aldrig ens besökt en fabrik och har dåligt grepp om vad som händer i en prodktionslina och hur en sådan kan se ut. Blå tåget på Volvo PV borde vara självskriven till nästa år.»
- den röda kalle-anka boken, öppna inte ens den. när man ser den undrar man varför man går på I och inte på F istället»
- Caset. Behöver jag verkligen säga något mer om det??? :/ :P»
- Det är svårt att ha påverkan på caset när man är 6 pesoner i en ihopsatt grupp. Man kan få mycket sämre betyg bara för att några inte var villiga att lägga mycket tid på arbetet»
- Möjlighet till att handledare läser utkast. »
- Gruppstorleken, handledningen.»
- Boken av Rubenowitz var mycket intressant och givande men innehållet testades väldigt lite på tentan.»
- Svårare tentamen»
- Varför denna miljödel???»
- Sättet arbetet handleds.»
- Färre obligatoriska moment»
- En person ska bedömma allas rapporter.»
- Mindre casegrupper»
- En del föreläsningar (kvalitet bla.) var riktigt dåliga.»
- Miljödelen!!!»
- Byt ut magnus.»
- Tydligare handledning,kunna få svar på vad som är bra, vad är mindre relevant? etc. Nu vet vi inte vad vi borde haft med för att ha gjort ett bättre arbete. »
- Kanske fundera ut några nya frågor till tentamen.»
- Att man skall få välja vilka man gör praktikfall med. Är bedrövligt att som jag gjorde hamna i en grupp där hälften har en hög ambitionsnivå (mig inräknat) medan övriga är nöjda så länge de blir precis godkända. Det gör det mer eller mindre omöjligt för mig att få 5:a oavsett om jag får i princip alla rätt på tentan. För övrigt tycker jag att bedömningarna på praktikfallet var väldigt hårda, inte bara mot min grupp utan överlag i klassen.»
- Förändra praktikfallet, borde inte vara värt så mycket som 40 % av kursen.»
- Battre applicering/handledning i koppling mellan teori o praktikfallet.»
- Praktikfallsinnehållet bör vara samma för bägge övningsledarna och de bör uppdatera sig i hur verksamhetsutveckling (god sådan) numera går till praktiskt.»
- Miljöuppgiften, gästföreläsningar då de mest främjade sitt företag. exempelvis ericsson»
- hade nog hellre sett att företagsspelet hade varit lite längre alternativt vid två tillfällen.»
- Skaffa fram lite tyngre litteratur så man får något att bita i. Sluta med gruppexamination genast!»
- bättre feedback på caset under tidens gång och tydligare vilka krav som ställs på caset.»
- Förändra tentan. Öka fördjupningen. Förläsningarna var mycket mer grunda än kursmaterialet i kompendiet»
- Anna Moses borde få ta över kursen. Arbetet i miljön borde förminskas något.»

29. Övriga kommentarer

- gör nått åt gruppindelningen på caset. katastof. hoppas ni väger tenta+case sammanvägt annars blir det nog kalabalik!»
- Handledningen underkursen har verkligen varit undermålig, meilsvar och andra förfrågningar besvarades sent och otydligt. Konsekvensen var att arbetet blev lidande, tråkigt!»
- Det var generellt sett ganska låga poäng på praktikfallen, vilket det inte brukar vara annars. Man kan ju undra om det var bristande handledning eller om det behövs tydligare uppsattta mål?»
- Problemet med ekonomikurserna på den här sektionen är att kurslitteraturen och teorin är totalt oakademisk och våldför sig på svenskt språkbruk. Det värsta exemplet var väl i marknadsföringskursen, där citationstecken och matriser förvandlade stoft till vetenskapliga slutsatser. IVU gjorde inga som helst anspråk på att ha en objektiv syn på det, det var en kurs i lean thinking. Det är bättre än att försöka hävda att det man sysslar med är vetenskap.»


Kursutvärderingssystem från