ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E10/11-3 Linjära system och transformer, TMA 981

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-17 - 2011-03-30
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

44 svarande

Högst 15 timmar»1 2%
Cirka 20 timmar»12 27%
Cirka 25 timmar»16 36%
Cirka 30 timmar»7 15%
Minst 35 timmar»8 18%

Genomsnitt: 3.2

- Föreningsaktiv.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

44 svarande

0%»1 2%
25%»2 4%
50%»3 6%
75%»9 20%
100%»29 65%

Genomsnitt: 4.43

- Pga krockande föreläsningar, annars en högre närvaro.» (50%)
- Interaktiva fönster, mycket bra tänkt där Lennart!» (100%)
- alla föreläsningar i stort sett» (100%)
- 90%» (100%)
- ok 90%.... » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

44 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 34%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 36%

Genomsnitt: 2.63

- Inte varit intresserad av dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Är osäker på om målen ens visades och om de gjorde det var de svåröversiktliga» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»29 85%
Nej, målen är för högt ställda»5 14%

Genomsnitt: 2.14

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»5 13%
I viss utsträckning»13 35%
Ja, i hög grad»16 43%
Vet ej/har inte examinerats än»3 8%

Genomsnitt: 2.45

- Examinationen var för omfattande i samtliga uppgifter. Man hann verkligen inte visa vad man kunde då man inte hade tid att varken räkna klart uppgifterna och än mindre gå igenom dem man var osäker på.» (Nej, inte alls)
- examinationen var alldeles för svår» (Nej, inte alls)
- Tentan var extremt mycket svårare och VÄLDIGT mycket högre nivå än övningsuppgifterna (och någon annan tenta med för den delen) Varje fråga testade flera moment som tog mycket längre tid att svara på än vad man hade på sig. » (Nej, inte alls)
- Uppgifterna på tentan var i sig bra men tentan tog för lång tid att skriva. Är det meningen att man inte ska hinna klart borde man få information om detta innan tentan då vi från tidigare kurser inte är vana att inte hinna behandla alla uppgifter ordentligt. Nu kändes det som om tentan va orättvis mot dom som satsade på höga betyg.» (I viss utsträckning)
- Tentauppgifterna var mycket svårare och annorlunda mot de i läroboken. Detta behöver ändras.» (I viss utsträckning)
- Tentatalen kändes som en egen kurs jämfört med bokens tal» (I viss utsträckning)
- Tyckte att övningsuppgifterna under kursen skiljde sig väldigt mycket år från uppgifterna på tentan. Svårt att lära sig rätt tänk med hjälp av övningarna i boken, där lär man sig mer bara grunderna.» (I viss utsträckning)
- Alldeles för tidspressad tentamen, trots tillräckliga kunskaper hann man inte lösa tillräckligt många tal för att få det betyg man förtjänar. Riktigt dåligt.» (I viss utsträckning)
- Tentan återkopplade dåligt mot de exempel som gicks igenom under föreläsningar och de rekomederade i kursboken. Lägsta nivån var dessutom väldigt hög på tentan. Dessutom väldigt många uppgifter så väldigt svårt att hinna med. Ofta finns flera sätt att angripa ett problem vilket kanske inte alltid är självklart. Om man börjar "fel" går mycket tid åt.» (I viss utsträckning)
- Examinationen testar förståelse samt matematiska kunskaper inom ämnet på en nivå som överstiger nivån på kursens innehåll. rekommenderade tal samt obligatoriska kursmål speglar inte examinationen i den mån att man som student ej får en bra förståelse för ämnet. för att underlätta för eleverna att lära sig bör kursens innehåll ses över i form av rekommenderade tal eller byte av bok, men även kursens utformning. examinationen i detta fall kräver otroligt mycket från studenten och detta innebär också att kraven på lärarna bör vara likvärdiga då eleven skall kunna ha en rimliga chans på tentamen om denne har lagt ned tillräckligt med arbete samt genomfört diverse rekommenderade uppgifter och uppnått förståelse enligt kursinnehåll.» (I viss utsträckning)
- tentan var alldeles för omfattande» (Ja, i hög grad)
- Heltäckande tenta» (Ja, i hög grad)
- Tentan i sig var det inget fel på förutom att man inte hinner titta på alla frågor, Detta beror kanske på att man själv inte pluggat tillräckligt men alla säger ju samma sak, att det inte fanns tillräcklig med tid till alla dessa frågor. Speciellt i en kurs där varje uppgift kan ta oerhört lång tid på grund av matematiska omskrivningar osv. » (Ja, i hög grad)
- Man han dock bara igenom halva tentan, fjantigt många uppgifter på den.» (Ja, i hög grad)
- Var orimligt mycket tenta innehåll (även om samtliga uppgifter var bra och väl svarade mot kursinnehåll) eller möjligen för kort tenta tid för att ha möjlighet att kunna ge utförliga och genomtänkta lösningar på samtliga uppgifter. Synd med tanke på hur bra tentan var.» (Ja, i hög grad)
- Dock svår tenta i förhållande till de uppgifter som demonstrerats...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»21 48%
Mycket stor»19 44%

Genomsnitt: 3.34

- Föreläsningarna har varit bra men som tidigare så kändes det som att tentan testade kunskaper som vi aldrig gått igenom tidigare.» (Ganska stor)
- Beroende på om man skulle ha lärt sig det som just vår tenta testade så var undervisningen på mycket lägre nivå.» (Ganska stor)
- Går man inte på föreläsningarna är det så gott som omöjligt att klara kursen.» (Mycket stor)
- Väldigt bra föreläsningar. Strukturmässigt, innehållsmässigt. Lagom hastighet, väldigt bra att låta bli att springa genom massa moment ifall man inte hinner med det på föreläsningen. Mycket repetition var braigt.» (Mycket stor)
- Det är jätte bra att Lennart delar ut föreläsningsanteckningar innan som visar vad han ska gå igenom» (Mycket stor)
- 2 mkt bra föreläsare» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»7 15%
Ganska stor»20 45%
Mycket stor»14 31%

Genomsnitt: 3.02

- Kurslitteraturen var bland det sämsta jag sett på länge. Problemen hade knappt anknytning till texten, och texten var inte direkt kort och koncis, snarare motsatsen.» (Mycket liten)
- Bra bok!» (Ganska stor)
- Bra bok, hann dock inte med att läsa så mycket i litteraturen om man ska hinna räkna samtidigt och hänga med i andra kurser. Häftena vi fick ut var väldigt bra.» (Ganska stor)
- Har inte använt mig så mycket av boken, men den är bra när det behövs. » (Ganska stor)
- Alla uppgifter var ju där i,)» (Ganska stor)
- Men det är på tok för stor fokus på dft på tentan än vad dom lägger i på i föreläsningar.. det är ju ca en föreläsning om den och en 1/5 på tentan» (Mycket stor)
- Mkt bra bok» (Mycket stor)
- Mycket bra bok som hjälp mig mycket med både förståelse och inlärning av ny information. Återigen så kändes det inte tillräckligt att ha läst boken och gjort alla tal för att man skulle klara tentan. Tentan var helt för orimlig jämfört med vad kursboken lär en.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 9%
Ganska bra»20 45%
Mycket bra»20 45%

Genomsnitt: 3.36

- Dåligt med information om lämpliga övningar att göra på egen hand» (Ganska dåligt)
- KursPM bör vara tillgängligt online en vecka innan kursen startar.» (Ganska bra)
- Mycket bra av Lenart att dela ut föreläsningarna på papper.» (Mycket bra)
- Dock skulle det gärna ha funnits anteckningar från alla föreläsningar, inte bara Lennarts.» (Mycket bra)

9. Hur har Lennarts föreläsningar fungerat?

Frågan är kopplad till lärare: Lennart Svensson»

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»20 47%
Mycket bra»21 50%

Genomsnitt: 3.47

- Bra föreläsningar i den mån att mycket grundläggande saker inom ämnet utreds men det speglar inte uppgifterna vid examinationen!» (?)
- Fönstrena känns lite krystade/framtvingade» (Ganska bra)
- heja lennart» (Mycket bra)
- Bra att han delar ut papper om vad föreläsningen handlar om. Bra med interaktiva fönster» (Mycket bra)
- Jag tycker att Lenarts föreläsningar var lite för triviala. Kunde visat lite svårare exempel.» (Mycket bra)

10. Hur har Thomas föreläsningar fungerat?

Frågan är kopplad till lärare: Jan-Erik Andersson»

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»26 60%
Mycket bra»15 34%

Genomsnitt: 3.3

- Bra föreläsningar i den mån att mycket grundläggande saker inom ämnet utreds men det speglar inte uppgifterna vid examinationen!» (?)
- Tar vissa mattesteg lite väl fort ibland men bra annars.» (Ganska bra)
- Jag tycker att även Thomas skulle ha blad om varje föreläsning som delades ut, eftersom Lennart har det. Det blir väldigt konstigt när man sitter och repeterar och har jättefina papper att titta i men bara i hälfen av föreläsningarna.» (Mycket bra)
- Ibland tycker jag att Thomas tar förgivet för mycket menar svåra matematiska kalkyler. En annan sak som jag tycker, är att om hans tentatal ska vara så elaka så ska han inte bara gå igenom trivialfall utan visa fler svåra uträkningar på föreläsningarna» (Mycket bra)

11. Hur har övningarna fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»10 25%
Ganska bra»17 43%
Mycket bra»11 28%

Genomsnitt: 2.97

- några exempelräkningar på övningarna hade varit bra. Räkna kan man ju annars göra någon annan stans.» (?)
- Tycker det borde vara så att övningsledaren går igenom övningar på tavlan åtminstone halva lektionen.» (Mycket dåligt)
- Ofta trångt och det tog lång tid att få hjälp» (Ganska dåligt)
- Har varit svårt att få hjälp, dvs tagit lång tid innnan man fått hjälp» (Ganska dåligt)
- Tyckte inte det sköttes fint i början med att utgå ifrån att ingen ville gå på övningarna, är att skjuta sig själv i foten» (Ganska dåligt)
- tomas dyker inte upp ...» (Ganska dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Skulle vara givande med illustrativa exempel som belyser transformernas egenskaper. Såg inget sådant (under de tillfällen jag var närvarande).» (Ganska bra)
- Svårt att få hjälp, uppgifter är ofta långa och då tar det lång tid innan man får hjälp» (Ganska bra)
- Bra övningsledare även om jag tycker det är dags för Thomas att lära sig systemdelen i kursen ordentligt även om han oftast kan svara på frågorna ändå.» (Mycket bra)
- Malin tycker jag var mycket duktig samma gäller Thomas.» (Mycket bra)

12. Hur har det fungerat med webquizen?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»21 48%
Mycket bra»22 51%
Gjorde inte några webquiz»1

Genomsnitt: 3.51

- Det är svårt att bedöma hur mycket man lärt sig av quizen men diskussion leder oftast fram till rätt svar och det borde vara tanken eftersom vi får ett dygn på oss att göra den.» (Ganska bra)
- tiden för inlämning var samtidigt som laboration. skulle kunna utöka tiden för inlämning till två dagar.» (Ganska bra)
- lite längre tid för inlämning vore bra» (Ganska bra)
- Bra moment med webquiz men tycker att inlämningen bör vara öppen lite längre än en dag. » (Ganska bra)
- Väldigt bra sätt att komma igång med pluggandet tidigt och bra komplement till räknandet&föreläsningar. Sådant här är bra i alla kurser där det förekommer!» (Mycket bra)
- Den del som verkligen motiverat att tidigt ta tag i kursen. Mycket förståelse och ger en kritisk syn på det man annars bara tror man har förstått» (Mycket bra)
- Bra!!!» (Mycket bra)
- Lärt mig massor» (Mycket bra)

13. Hur har laborationerna fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»17 45%
Mycket bra»15 40%
Gjorde inte labbarna»7

Genomsnitt: 3.27

- Givande» (Mycket bra)
- Väldigt lärorika, man fick se lite mer hands-on om sakerna vi läser.» (Mycket bra)
- Bra laborationer» (Mycket bra)
- Gjorde de ett tidigare år.» (Gjorde inte labbarna)

14. Vad tycker du om laborationsförbredelserna?

37 svarande

Mycket dåliga»3 8%
Ganska dåligta»6 16%
Ganska bra»20 54%
Mycket bra»8 21%

Genomsnitt: 2.89

- Bra men i vissa fall lite för omfattade. Labbarna i sig utnyttjade inte hela passet så lite större vikt kan läggas på labbmomenten.» (?)
- Labbförberedande var lärorikt. Men frågorna var alldeles får svåra och för tidskrävande i en redan extremt stressig läsperiod.» (Mycket dåliga)
- Förberedelserna är mycket svåra i förhållande till laborationen, de tar dessutom mycket lång tid att göra. Tycker inte att laborationsföreberedelserna tillför något annat än stress och att man inte hinner lägga tid på övningsuppgifterna.» (Mycket dåliga)
- Hade dålig erfarenhet av labbledaren förra året. Hon vägrade godkänna trots kunskap och genomför uppgift.» (Ganska dåligta)
- för mycket drillande med teori,» (Ganska dåligta)
- Labbförberedande alldeles för omfattande i proportioin till själva labben. Skulle behövas genomgångar.» (Ganska dåligta)
- svåra och väldigt tidsödande. föreläsare var ovillig att hjälpa till när man fastnat» (Ganska dåligta)
- Man hade ofta inte lärt sig det man skulle kunna till förberedelserna.» (Ganska dåligta)
- stora frågan kring laborationsförberedelserna gäller vilken kunskapsnivå ni lärare är ute efter då det blandas hej vilt mellan enklare frågor och mycket svåra frågor. vissa frågor går inte ens att besvara. tydlighet från er sida gällande hela kursen efterfrågas om vilken nivå ni är ute efter och ni bör för elevernas skull eftersträva detta genom vettigare resonemang med elever, men framför allt krävs tydlighet och riktlinjer från er sida.» (Ganska dåligta)
- Tunga labbförberedelser! Omöjligt att klara helt på egen hand.» (Ganska bra)
- Bra uppgifter men de tar oerhört mycket tid i ett redan pressat tidsschema. det har varit en oerhört tung läsperiod med alla uppgifter som ska göras innan labbarna. Vissa veckor hinner man inte med något annat än labbförberedelser, inlämningsuppgifter elektroniken och quizar. Övningsuppgifter är svårt att hinna med då.» (Ganska bra)
- Nästan alla var svårare än labben» (Ganska bra)
- Man lärde sig mycket på labbförberedelserna, men man behövde lägga ner väldigt mycket tid på dem i proportion till tiden labbarna faktiskt tog att utföra.» (Ganska bra)
- Lite ojämn nivå, vissa förberedelser var mycket jobbigare än andra. Skulle varit bättre ifall de svårare blev lite lättare.» (Ganska bra)
- Har kräft väldigt mycket tid» (Ganska bra)
- Ofta väldigt svåra.» (Ganska bra)
- Lite för mycket bevisliknande uppgifter, gav inte så mycket förståelse.» (Ganska bra)
- Aldelles för mycket att göra innan kändes det som.» (Ganska bra)
- Förberedelserna gav oftast mer än laborationerna» (Mycket bra)
- Gav väldigt mycket även om det krävdes mycket tid.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»17 39%
Mycket bra»16 37%
Har ej sökt hjälp»8 18%

Genomsnitt: 3.69

- Gärna fler övningar och högre lärartäthet på övningarna!» (Ganska bra)
- Tog dock lång tid på övningstillfällena» (Ganska bra)
- Har nog varit bäst möjlighet till hjälp och frågor jag haft på en kurs! Väldigt bra svar och hade ofta tid.» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 32%
Mycket bra»25 58%
Har ej sökt samarbete»4 9%

Genomsnitt: 3.76

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 15%
Hög»30 68%
För hög»7 15%

Genomsnitt: 4

- Väldigt hög men inget som stör märkbart. » (Hög)
- arbetsbelastningen är hög men tittar man på kraven som ställs i examinationen borde svaret bli för hög men det räcker inte enbart att studera kursboken då den inte speglar examinationen.» (Hög)
- "Grisig" är rätt ord.» (För hög)
- Känns väldigt stressigt i kursen, trycker in enormt mycket på kort tid.» (För hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»7 15%
Hög»29 65%
För hög»7 15%

Genomsnitt: 3.95

- Alla laborationer tar väldigt mycket tid, svårt att hinna räkna.» (Hög)
- Blir en större arbetsbelastning med tre kurser under läsperioden även om två av dom ska vara på "halvfart" » (Hög)
- Tre kurser istället för två gör att arbetsbelastingen oftast blir högre då många fler olika moment skall hinnas med.» (Hög)
- Alldeles för mycket att göra. Vi har haft labbförberedande till Elektronik, Mätteknik och LSOT samtidigt. Dessutom ska webquizen göras och man ska ligga i fas i räkningarna. Labbarna tar väldigt mycket tid som man annars hade lagt på att plugga. Extremt stressig läsperiod!!!!» (För hög)
- Jag tycker att det är bra med laborationer men man hinner inte med något annat än inlämningsuppgifter, quizar och labbuppgifter plus labbrapport och projekt i mättekniken. Tycker att det är lite för hög belastning med tre kurser en läsperiod. Man kan inte bara se till HP och antal föreläsningstimmar när man lägger upp en kursplan. en labortation är så otroligt mycket mer tid än bara de fyra timmarna man sitter i labbsalen och har man då laborationer i tre kurser så går det inte.» (För hög)
- Tre kurser samtidigt är alldeles för mycket. Man hinner inte göra annat är det som måste göras, laborationsförberedelser, rapporter med mera. » (För hög)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 11%
Godkänt»13 30%
Gott»19 44%
Mycket gott»6 13%

Genomsnitt: 3.6

- Boken förbereder inte på något sätt vad som examineras på tentamen. Tidspressen på tentan var helt galen, ett TOTALT misslyckande av examintorerna. När ingen i klassen hinner skriva färdigt är det dags att tänka om...!!!» (Dåligt)
- Tentan var alldeles för svår. » (Dåligt)
- Tentan representerade inte föreläsningarna och övningsuppgifterna man fick.» (Dåligt)
- Tydlighet kring lärarens krav på eleven, kursmålen är tydliga men inte ni lärare om vad ni tycker är viktigt då examinationen inte speglar svårighetsgraden på kursen. examinationen är betydligt svårare än rekommenderat kursmaterial. » (Dåligt)
- MER TID PÅ TENTAN ELLER MINDRE TIDSKRÄVANDE FRÅGOR. DAGENS KONCEPT HÅLLER INTE!» (Godkänt)
- Det tog lång tid innan man förstod vad det man gjorde faktiskt var bra för. Inte fören de sista veckorna på kursen insåg man vad det faktiskt var man höll på med.» (Godkänt)
- Förutom att tentan är så olik det man lär sig annars i kursen. Mycket svårare än bokens uppgifter.» (Godkänt)
- Att plugga ligger i min natur och tycker det är riktigt kul att lära mig nya saker. När man lägger så mycket tid på en kurs och räknar alla tal som finns att räkna, läser många delar i boken och sen får en tenta som är konstruerad så att man inte ska hinna med alla tal så ligger felet hos den person som skriver tentan. Visst kan det vara en svår tenta men man ska inte med avsikt kugga människor för att det är kul!!! Kursen får godkänt men inte tentan. Inför Godkäntdel och överbetygsdel om det skall fortsätta med sådana tentor.» (Godkänt)
- Kursen var väldigt intressant och rolig, var inne på att läsa Signaler och System som master, men inte om tentorna är så mycket svårare än själva undervisningen, kommer ju som en chock.» (Godkänt)
- Jämfört med tidigare kurser tycker jag att tentan drar ner helhetsintrycket. Kändes inte som den testade riktigt det som föreläsningarna och övningarna gav» (Godkänt)
- Mycket intressant kurs, som kanske kräver lite för mycket för att det ska vara roligt att gå till tentan.» (Gott)
- Mycket lärorik och intressant kurs.» (Gott)
- En mycket intressant kurs» (Gott)
- En av de bästa kurserna jag haft!» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Webquiz»
- quiz, övningar»
- Föreläsarna, innehållet, laborationerna, quizen.»
- Mikro pauserna, quizet»
- Kurslitteratur, Webbquizz»
- Upplägget på övningarna fungerar mycket bra.»
- Det mesta utom tentan.»
- Föreläsarna, praktiska fönster»
- Kursens innehåll»
- webb quiz»
- webquizz»
- Innehållet»
- Webquiz»
- Pedagogiska fönster med möjlighet till refklektion»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Nivån på tentan är helt okej men det är fullstädigt omöjligt att hinna klart i tid. Fixa det!»
- Rimlig svårighetsgrad på tentan. Har eskalerat i svårighetsgrad de senaste åren. »
- tenta»
- Tycker tentan behövs förändras. Antingen utökad tid när man skriver den eller en reduktion av uppgifter.»
- Labrationerna, det var lite för mycket förberedelser. Förberedelserna var bra men för mycket, det tog mer tid att göra förberedelserna än själva labben.»
- Övninguppgifterna i boken borde ses över... Trots mycket utförlig och tydlig kurslitteratur är övningarna i boken dåligt förberedande inför tentamen och ger en allt för smal fokus av kursens innehåll. Detta tillskillnad från tentamens uppgifterna som är mycket väl formulerade, genomtänkta och ger god förståelse i kursens olika moment. Bättre övningsuppgifter borde därför (om möjligt) skrivas eller väljas i nuvarande kurslitteratur för att bättre pröva kursens innehåll. Även quizz och labbförberedande uppgifter är mycket välgjorda.»
- Laborationerna, främst då förberedelserna som inte fungerar som de är idag.»
- Tentan. Den var enligt mig alldeles för svår. Har aldrig sett så många sitta kvar hela tiden ut och har aldrig hört att så många inte hann svara på alla frågor. Känns väldigt dumt att ha en så svår tenta. Hörde från någon att det var 80% kugg förra året och det känns ju som att det kommer bli ungefär lika mycket i år, vilket borde säga att tentan är för svår.»
- Tydligare mål, bättre tenta.»
- Tentorna, Godkäntdel och överbetygsdel»
- 2 övningssalar i början av kursen, okej att trappa ner det till 1 senare»
- Tentan»
- Tentan motsvarade inte alls samma nivå som det lades på föreläsningarna och övningarna, även fast man förstod i stort sett ALLT på föreläsningarna var tentan sjukt svår. Ska man ha så svår tenta får man höja nivån redan från början. helst en tenta där man faktiskt hinner göra färdigt alla uppgifter..»
- längre tid för quiz och möjlighet till samarbete med andra»
- Informera gärna eleverna om att tentan är tidspressad, om det nu är syftet.»
- mer demonstrerade räkneuppgifter»
- Tentan»
- Tentan. Lite med kompakt och konkret. Kanske en godtjäntdel och överbetygsdel som andra mattekurser.»
- Tomas föreläsningar skulle kunna gå mot att också innehålla pedagogiska fönster, skulle kunna gör att man lär sig lite snabbare.»
- Tydlighet och riktlinjer bör snarast införas för att eleven måste vara förberedd på att kursen är svår och att det krävs otroligt mycket plugg för att ha någon som helst chans att vara i närheten av godkänt på tentamen. »

22. Övriga kommentarer

- Såg att minst 1 person hade en icke typgodkänd räknare på tentan. Det sker ingen kontroll av detta på tentamen vilket det kanske borde göras.»
- Föreläsare som vill lära ut och intressant innehåll blir en bra kurs. Tentan var rätt stressig dock, hade kunnat vara lite färre abc uppgifter.»
- Vi var två stycken från bioteknik som läste kursen istället för en annan på vårat eget program. Fungerade väldigt bra för oss även om kursen inte är tänkt till våra förkunskaper.»
- Tentan var inte anpassad till den tid vi hade på oss. Det var för många och/eller för långa uppgifter. Jag hann inte börja på sista uppgiften, trots att jag hade kunnat lösa den åtminstone delvis när jag tittar på den nu i efterhand.»
- Övningsuppgifterna och tenta frågorna skiljer sej rätt kraftigt åt särskilt gällande mer text baserade frågorna. Utdelade uppgifter av den typen under kursens gång hade varit bra »
- Det är inte ok att göra en tenta där man räknar med att man inte ska hinna klart den på utsatt tid om man inte informerat om detta innan. Jättedåligt!»
- Riktigt dålig tenta och riktigt dåligt att inte berätta för oss att konstruera en tenta som inte passar tidskriterierna!!!! Sjukt besviken !!!»
- En av de roligaste kurserna»
-
- Man får en känsla av att ni som lärare/examinatorer lätt blir fartblinda, det vill säga ni tar saker för givet och ni tycker många kursmoment som uppkommer i examinationen är triviala vilket verkligen inte är fallet. Min önskan är att ni granskar kursmaterialet i form av kursbok samt förberedelser inför laborationer samt granskar tentamens talen som ni hittat på. hur väl speglas kursen om de ställs i relation är frågan. Förhoppningsvis leder detta till att fler blir duktigare inom ämnet linjära system och transformer och därmed minskar kuggstatistiken.»


Kursutvärderingssystem från