ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Kvalificerad elpraktik, LET682

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-11-12
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»2 22%
Cirka 20 timmar»1 11%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»3 33%
Minst 35 timmar»3 33%

Genomsnitt: 3.44

- arbetade med det 30h vecka i början men efter halva tiden va vi i stort sätt klara...» (Högst 15 timmar)
- Det blev en del väntande på komponenter till specialjobben från leverantör. Lite tråkigt, men absolut inte lärarens fel. Sådant man får räkna med tycker jag.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 25%
100%»6 75%

Genomsnitt: 4.75

- ingen undervisning direkt» (?)
- Det var mycket eget arbete. Så ville man jobba gjorde man det. Var man lat så lärde man sig inget.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 33%
Målen är svåra att förstå»1 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 33%

Genomsnitt: 2.55

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 25%
Ja, i hög grad»2 25%
Vet ej/har inte examinerats än»4 50%

Genomsnitt: 3.25

- Det var ingen direkt examination. Så jag vet inte riktigt om man kan mäta vad jag har lärt mig.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»1 14%
Mycket stor»4 57%

Genomsnitt: 3.28

- Det var i skolan jag lärde mig sakerna. Mycket med eget arbete.» (?)
- ingen undervisning direkt. läraren har funnits där och svarat på eventuella frågor» (?)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»2 25%
Ganska liten»3 37%
Ganska stor»2 25%
Mycket stor»1 12%

Genomsnitt: 2.25

- Vi fick några arbetsprotokoll och guider. De hjälpte mycket. Men förutom det hade vi inget kursmaterial.» (?)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 25%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»2 25%

Genomsnitt: 3

- Ej tillämpligt» (?)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 11%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»5 55%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- Man kunde ringa i princip dygnet runt och fråga läraren om man behövde det. Man kunde fråga honom direkt när han var i skolan, vilket var mycket ofta. Stor eloge till Robert Svensson för att han tar sig tid och ger möjligheter till att fråga, diskutera och lära sig!» (Mycket bra)
- Mycket självständigt och så gott som alltid möjlighet att ta kontakt med lärare och ställa frågor, skitbra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»6 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.55

- Halva gruppen var inte intresserad alls och gjorde inte ett skit. Inte för att det gjorde mig nåt personligen men..» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 22%
Lagom»7 77%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.77

- Det kändes lite som att man inte alltid visste vad man skulle göra. Vi fick en planering, men när den var klar kände jag det som att jag inte visste om det fanns mer att lära sig. Mer alternativa uppgifter till nästa år skulle vara bra.» (Låg)
- men jag skulle velat ha mer krav av läraren» (Lagom)
- Ganska fritt beroende på val av projekt. Lagom med tid till alla kursens moment dock.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 25%
Lagom»5 62%
Hög»1 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.87

- Den var väldigt låg. Mycket pga att man själv gjorde den låg. Men personligen tror jag att man måste pressa studenterna lite mer för att de ska jobba effektivt. Det ligger i människans natur att vara lat. Tyvärr var många lata istället för smarta i år. De tog den lätta vägen.» (Låg)
- Som ovan.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 25%
Gott»3 37%
Mycket gott»3 37%

Genomsnitt: 4.12

- Kursen i sig var mycket bra. Läraren var fenomenalt bra.» (Gott)
- Roligt och lärorikt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Uppgifterna som redan finns. Läraren, för han har erfarenhet, kunskap och engagemang att inspirera och driva studenterna!»
-

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer uppgifter och lite hårdare tyglar. Kanske lite mer "hitler" från lärarens sida. Kanske sätta in att man måste vara i salen från 8-16 eller 10-16... eller vad som nu anses lämpligt. Någon form av disciplinåtgärd iaf.»
- Gå igenom lite mer gemensamt? Tänker på att även om grupperna jobbar med olika projekt som kräver lite olika lösningar etc. kan hela klassen dra nytta av att få veta lite mer om vad de andra grupperna stött på för problem och vad man kan tänkas göra åt det.»
- Mer närvaro från läraren»

16. Övriga kommentarer

- Jag tyckte att kursen var bra. Läraren gjorde så att de som ville jobba och lära sig fick chansen till det. Tyvärr blev det så att de som var lata inte fick ut speciellt mycket av kursen. Synd och kanske inte så bra, med tanke på att de också ska jobba till sjöss en dag i framtiden.»


Kursutvärderingssystem från