ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Termodynamik/strömningslära V10, LMT836

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-21
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 9%
Cirka 25 timmar»3 27%
Cirka 30 timmar»4 36%
Minst 35 timmar»3 27%

Genomsnitt: 3.81

- Lite för mycket!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 9%
100%»10 90%

Genomsnitt: 4.9


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 27%
Målen är svåra att förstå»1 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 27%

Genomsnitt: 2.63

- Inga tydliga mål, kursPM var från 2005 och svårt att följa då mycket information var inaktuell. Svårt att förstå vad vi skulle kunna till tentan.» (Målen är svåra att förstå)
- Vi lärde oss inte vad vi skulle.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 14%

Genomsnitt: 2.14

- Svårt att veta då man inte vet vilka målen är.» (?)
- Väldigt lärorik kurs, men jag vet inte om allt vi har lärt oss är proportionerligt med 7,5 hp...» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 33%
Ja, i hög grad»3 33%
Vet ej/har inte examinerats än»3 33%

Genomsnitt: 3

- Det var nästan identiska frågor på duggorna och tentan.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»6 54%

Genomsnitt: 3.45

- Det har inte varit särskilt pedagogisk undervisning. Väldigt hoppiga och ostrukturereade föreläningar. Svårt att hänga med och knyta samband. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»5 45%

Genomsnitt: 3.27

- Vi har inte förstått riktigt vad vi ska läsa och inte i boken. Det ända som vi visste var vilka tal vi skulle räkna. Men facit till uppgifterna var för gammalt och svaren stämde sällan med uppgifterna i boken.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»2 18%
Ganska dåligt»2 18%
Ganska bra»7 63%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.45

- Vijay bad vissa elever ringa till volvo för att fixa studiebesök och maila ut ett schema för att han själv inte hade tid och lockade med extra poäng på tentan. Detta tycker jag inte att en lärare ska göra!» (Mycket dåligt)
- Vi fick aldrig tillbaka de duggor vi gjorde.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 9%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»6 54%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.45

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 9%
Hög»6 54%
För hög»4 36%

Genomsnitt: 4.27

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 18%
Hög»7 63%
För hög»2 18%

Genomsnitt: 4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 18%
Godkänt»4 36%
Gott»3 27%
Mycket gott»2 18%

Genomsnitt: 3.45

- Det har varit mycket omotiverande att ha en så opedagogisk lärare som inte verkar ta kursen på allvar! Duggor som vi gjorde under kursen fick vi inte tillbaka. Duggor är ju till för att man ska veta hur man ligger till i kursen. Vijay har lovat att vi skulle få tillbaka dom rättade duggorna, men det fick vi inte. Jättedåligt!» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sättet att få inlärningen var väldigt inspirerande! Skönt med en helhet först för att senare kunna få den detaljerade kunskapen.»
- Att man får ha boken, formelblad och miniräknare på tentan»
- Bra bok. Mycket rolig lärare. Intressant och roligt studiebesök på Volvo. »
- Studiebesök, labbar»
- entusiasmen från läraren»
- ..»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Större sal från första dagen.»
- Vijay borde ta till sig denna kritik för att göra kursen bättre»
- Ha ett facit som stämmer. Ha mer struktur i kursen. Det var stressigt när dugga 2 flyttades fram och tillbaka. »
- Mer struktur och inte bara lägga alla labbarna sista veckan, sjuuukt stressigt. Sedan kanske man ska få tillbaks duggorna innan examinationen??????»
- Lite mer struktur, mer interaktivt med kurslitteratur på föreläsningarna.»
- Bättre struktur på föreläsningar, kanske byta kurslitteratur. »
- Att få tillbaka resultaten snabbare»
- Mer tydligt schema»

16. Övriga kommentarer

- Vijay rockar!»


Kursutvärderingssystem från