ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Finit elementmetod, MHA021

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-14 - 2008-02-04
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 79%
Kontaktperson: Peter Möller»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»9 20%
Cirka 20 timmar»20 46%
Cirka 25 timmar»10 23%
Cirka 30 timmar»3 6%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.23

- Lagom arbetsbelastning» (Högst 15 timmar)
- Känns som en lagom belastning» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor andel av föreläsningarna har du deltagit i?

43 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»11 25%
100%»31 72%

Genomsnitt: 4.65

- Bra upplägg på föreläsningarna. De hade bra anknytning till övningarna.» (100%)
- Det ger mig mer att lyssna än att läsa boken.» (100%)
- Mycket bra föreläsningar» (100%)
- Svårt att hänga med i början av kursen men när man tänker tillbaka så va det mycet bra föreläsningar.» (100%)
- Bra föreläsningar.Både upplägget och innehållet.» (100%)
- Missat en föreläsning.» (100%)
- Mycket bra föreläsningar. Särskilt peters förmåga att gå igenom relevanta saker gång på gång» (100%)

3. Ungefär hur stor andel av de handledda datorövningarna har du utnyttjat?

43 svarande

0%»2 4%
25%»1 2%
50%»3 6%
75%»8 18%
100%»29 67%

Genomsnitt: 4.41

- har inte behövt tiden.» (25%)
- Har varit på alla tilffällen men oftast gick man hem innan kl 19.00» (75%)
- Missade en pga av att var bortrest.» (75%)
- Grymt bra med handledarledda datorövningar. Man hinner göra alla uppgifter på lektionstid vilket är mycket ovanligt och jättebra! Bra att snabbt kunna fråga om man kör fast.» (100%)
- Förutom den sista då alla uppgifter var klara» (100%)
- Mycket bra och givande uppgifter.» (100%)
- Johanna är en mkt bra handledare» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 26%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 45%

Genomsnitt: 2.9

- Svåra att förstå innan man läst kursen. Vilket inte är så konstigt i och för sig. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»36 97%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.97

- Förkunskaperna kunde inom vissa områden varit bättre» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 28%
Ja, i hög grad»25 64%
Vet ej/har inte examinerats än»3 7%

Genomsnitt: 2.79

- Rättvis tenta utan "sätta dit"-tendenser vilket ofta finns på andra tentor, frågor på irrelevanta saker fanns där alltså inga.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 9%
Ganska stor»17 40%
Mycket stor»21 50%

Genomsnitt: 3.4

- ofta svårt att höra vad peter säger. jag saknade ofta förklaringar till de olika beteckningarna på tavlan. » (Ganska liten)
- Ungefär 40% av inlärningen kommer från föreläsningarna, tempot var lite högt för att jag skulle kunna ta åt mig alla intryck.» (Ganska liten)
- Det har ibland varit väldigt högt tempo på föreläsningar och Peter är inte alltid så pedagogisk. Men jag har haft stor nytta av föreläsningsanteckningar när jag har gått igenom dem i efterhand.» (Ganska stor)
- Lite väl högt tempo ibland.» (Ganska stor)
- Bra anteckningar att gå tillbaka till. I början var det jätte svårt att hänga med i föreläsningarna, sen blev det lättare, men fortfarande svårt. Abstraktionsnivån är hör!» (Ganska stor)
- Föreläsningsanteckningarna var mycket bättre än boken.» (Mycket stor)
- trevligare att gå på föreläsningar än att läsa bok...» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har datorövningar och inlämningsuppgifter varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»12 27%
Mycket stor»29 67%

Genomsnitt: 3.58

- Har ej varit på dessa.» (Mycket liten)
- Klar med uppgifterna innan datorövningarna- men uppgifterna har varit välldigt givande!» (Mycket liten)
- En eventuell genomgång på datorövningen hade varit att föredra, ibland förstod man inte ens hur man skulle börja.» (Ganska stor)
- Hamed Ronassi är väldigt bra och hjälpsam. » (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»18 41%
Ganska stor»20 46%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 2.48

- Har nog kollat i den max två gånger. Känns lite tråkigt att boken ska vara så dyr. Men den kanske kommer till användning i framtiden.» (Mycket liten)
- bra att ha om man vill slå upp något.» (Ganska liten)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»22 51%
Mycket bra»16 37%

Genomsnitt: 3.2

- igentligen bra, men att den låg nere hela helgen iannan tentan gör sitt!» (Mycket dåligt)
- hemsidan gick inte att få tag på genom länken på studieportalens kurshemsida under större delen av läsperioden. det fanns helt enkelt ingen flik som hette "länkar". under helgen innan tentan var dessutom hela www.am.chalmers.se nere!» (Mycket dåligt)
- Synd att webbsidan låg nere helgen innan tentan. Annars funkade det bra.» (Ganska dåligt)
- Jag försökte använda den mest i slutet av kursen och den låg nere den helgen. En tydligare länk från studieportalen vore bra också. » (Ganska dåligt)
- Dåligt att kurshemsidan låg nere helgen innan tentan. Dåligt att länken till hemsidan från studieportalen försvann. » (Ganska bra)
- MA var för liten lokal, svårt att få plats» (Ganska bra)
- Förutom att hemsidan låg nere under helgen innan tentan.» (Ganska bra)
- Jobbigt att kurshemsidan låg nere mitt i tentaperioden. » (Ganska bra)
- En miss att kurshemsidan var nere helgen innan tenta, men sånt händer!» (Ganska bra)
- Svart att hitta till peters hemsida via studieportalen i slutet...» (Ganska bra)
- hemsidan med gamla tentor låg nere helgen innan tentan... ajajaj. Annars bra» (Ganska bra)
- Bra hemsida. Däremot är det katastrof när kurshemsidan ligger bere helgen före tentan och man inte har skrivit ut några övningstentor.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 23%
Mycket bra»32 74%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.79

- Mycket bra! örklarande och snabba svar.» (Mycket bra)
- Jag tycker Peter mycket snabbt förstår frågor man har (även om man inte ställer dem på korrekt sätt) och besvarar dem bra och på ett begripligt sätt.» (Mycket bra)
- lätt att ta kontakt även utanför lektionstid» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»3 6%
Mycket bra»37 86%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.86

- Bra med grupper om två och två. Precis lagom.» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»33 78%
Hög»8 19%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Hög men inte för hög. Det var en väldigt intressant kurs vilket gjorde att man var villig att lägga ner lite mer tid.» (Lagom)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 41%
Hög»18 41%
För hög»7 16%

Genomsnitt: 3.74

- Reglertekniken är också en tung kurs, men man har ändå inte jobbat ihjäl sig.» (Lagom)
- Reglerteknik och fem är kanske inte den bästa kombinationen. Totalt sett 7 inlämningsuppgifter + labbar gör att en hel del tid går åt där...» (Hög)
- Reglertekniken är ganska krävande.» (Hög)
- Reglerteknik och Fem... jobbig combo» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»2 4%
Gott»19 44%
Mycket gott»21 48%

Genomsnitt: 4.39

- jag hade hört talas om att kursen skulle vara svårbegriplig, men det var värre än jag hade trott. jag fattade i princip aldrig riktigt vad vi höll på med, t ex vad testfunktionen gör, eller hur randvillkoren fungerar. jag vet att väldigt många tycker som jag, att man egentligen aldrig riktigt begriper teorin. en skräckkurs!» (Dåligt)
- Datorövningarna hade bra upplägg och följde kursens innehåll. Väl genomtänkta. Föreläsningarna hade ibland väldigt högt tempo. Peter verkar inte vara så motiverad att lära ut saker ibland. "Det här är ju inte så roligt" som han brukar säga.» (Godkänt)
- Bra kurs!» (Mycket gott)
- Tycker att det var en rolig kurs då man lärde sig något på alla moment i kursen och ingen del tod för mycket tid. Dessutom tycker jag att ämnet ät intressant» (Mycket gott)
- Här fokuseras på rätt saker och ytterst få saker känns tråkiga eller onödiga.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningarna»
- Jättebra med gästföreläsare. Väldigt inspirerande.»
- Lärorika inlämningsuppgifter.»
- upplägg på datorövningar»
- Datorövningarna var väldigt lärorika och bra»
- Uppgifterna »
- Det mesta»
- Datorövningarna, mycket lärorika»
- Datorövningarna var bra, gott om tid, bra inlämningsuppgifter»
- Fyra stycken lagom krävande inlämningsuppgifter, de har varit a och o för inlärningen! Bra föreläsare.»
- Föreläsningar och labbar»
- Datorövningarnas utformning»
- Handledarledda övningar! »
- Bra med återkopplande datorövningar.»
- Peter Möller»
- Datorövningarn bör bevaras för de ger en bra förståelse.»
- Bra med inlämningsuppgifter, de lär man sig mycket på. »
- Inlämningsuppgifterna & datorövnigarna var mycket bra.»
- inlämingsuppgifterna är bra! Kluriga och ganska svåra, men tillräckligt så att man klarar dem under lektionstid!»
- Det mesta»
- Bra kursliteratur, datorövningarna.»
- Det var bra datorövningar. Man lärde sig väldigt mycket på dem. Det var kul med gästföreläsarna. Föreläsningarna var också bra.»
- tyckte att föreläsningarna gav mycket det borde ej ändras»
- datorövningarna»
- Tycker att det va ett bra upplägg på kursen. Bevara det. »

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer pedagogiskt upplagda föreläsningar»
- Jag tyckte det var väldigt mycket nytt att lära sig i början för att sedan plana ut och bli mycket repetition. Lite långsammare tempo till att börja med vore bra.»
- Säkrare hemsida. »
- Abstrakt form kunde vara tydligare.»
- inget»
- Mer om hur man själv från första borjan gör en matematisk modell av problemet skall lösas. Val av element struktur er.»
- Mer eget praaktiskt räknande»
- Kanske repetitionsuppgifter i linalgebra och flervariabel hade varit någonting.»
- Skaffa fram lite övningsuppgifter, gärna basic-grejer som variationsformulering och FE-formulering av olika randvärdesproblem»
- Lite lägre tempo på föreläsningarna.»
- Tydliggöra vissa fuktioner i CALFEM, varför inte förklara t.ex. solveq innan denna används.»
- Möjligen tiden för datorövningarna. Det är lite segt att sitta till sju varje torsdag.»
- En sak som hade uppskattats vore en lista över föreläsningarnas uppläggning. Alltså vilka delar av kurslitteraturen som behandlas i vilka föreläsningar osv. »
- Inget...tycket allt fungerat bra.»
- De första föreläsningarna var mycket svåra att förtså. De ha ungeför samma svårighetsgrad som resten av kursen, kanske kan man börja "mjukare"»
- Hade varit bra om man fick lite inblick i hur man skulle använda variationsformuleringen innan man gick in på hur man formulerar den, som det va nu så forstog man inte så mycket av vad det var man gjorde de första veckorna»
- Inget egentligen. Är ingen ja-sägare men i denna kursen har jag inget att invända mot eller klaga på. »
- Många teorifrågor som delades ut var svåra att hitta svar på, samt eventuellt en genomgång inför varje datorövning över svåra moment.»
- kanske antal övningar man kanske kunde ha en övning mindre.»
- förläsningssalar, trångt.»
- »

18. Övriga kommentarer

- Magnus Kilians föredrag var roligt och intressant.»
- Bra föreläsare.»
- Mycket väl genomförd kurs! Är mycket nöjd med mitt kursval.»
- Bra kurs. Klart och tydligt, lärorikt och tillämpbart.»
- Möller, du är en bra föreläsare!»


Kursutvärderingssystem från