ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Finit-elementmetod, MHA021

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-13 - 2009-01-31
Antal svar: 61
Procent av deltagarna som svarat: 89%
Kontaktperson: Peter Möller»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta den genomsnittliga veckoarbetstiden.

61 svarande

Högst 15 timmar»13 21%
Cirka 20 timmar»26 42%
Cirka 25 timmar»14 22%
Cirka 30 timmar»8 13%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- Inlämningsuppgifterna tog mest tid, de varierade i tid. Vissa kunde ta flera timmar innan man kom vidare medan andra gick snabbare.» (Cirka 20 timmar)
- Tyvärr inte så mycket som jag skulle vilja pga undermålig handledning i den andra kursen som gick samma period.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor andel av föreläsningarna har du deltagit i?

61 svarande

0%»1 1%
25%»2 3%
50%»2 3%
75%»16 26%
100%»40 65%

Genomsnitt: 4.5

- Läste denna samtidigt som en annan kurs.» (0%)
- Knappt 50%. Bra föreläsningar, men väldigt snabbt tempo och mycket information på kort tid. » (50%)
- Lite för högt tempo för mig. Lite mer rubriker eller liknande så man enklare kan följa vad målet med ekvationerna är vore bra.» (75%)
- Bra och rolig föreläsare» (100%)
- Har deltagit i alla utom då jag låg i feber en vecka.» (100%)
- Att missa 2*30 minuter av Möllers föreläsningar innebär att man säkerligen har missat nåt som kan komma på tentan.» (100%)

3. Ungefär hur stor andel av de handledda datorövningarna har du utnyttjat?

61 svarande

0%»1 1%
25%»0 0%
50%»5 8%
75%»15 24%
100%»40 65%

Genomsnitt: 4.52

- Tiden har inte passat mig alls. Enda gången jag var där var för att redovisa uppg3. En bra idé vore kanske att lägga denna övning på ett tidigare pass?» (0%)
- Bra att gå på om man kört fast.» (50%)
- Inte den sista.» (75%)
- Om ändå reglertekniken hade haft något liknande för sina inlämningsuppgifter!» (100%)
- Bra övningar och bra övningsledare, men tiden mellan 13 och 19 är katastrof.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Lärandemålen är i huvudsak sammanfattade på frågeform i de "Instuderningsfrågor" som delades ut i samband med kursstart.

4. Hur begripliga är kursens mål?

60 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 26%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»37 61%

Genomsnitt: 3.08

- jag visste inte riktigt vad jag gav mig in på. men det var snara mitt fel.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Entydigt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

47 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»47 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

53 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»10 18%
Ja, i hög grad»35 66%
Vet ej/har inte examinerats än»7 13%

Genomsnitt: 2.9

- Men det kunde ha varit åtminstone fyra frågor på tentan.» (Ja, i hög grad)
- Det var en bra tenta, uppgift två var väldigt annorlunda än de tidigare tentorna. Men antar att om man verkligen kunde kursen kunde man den uppgiften också. Skulle säga att tentan testade kursen, men var lite svårare än de tidigare.» (Ja, i hög grad)
- Ganska nischad tenta, testade endast några få avsnitt tyckte jag.» (Ja, i hög grad)
- Tidigare tentor verkar ligga på en bra nivå.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»5 8%
Ganska stor»23 38%
Mycket stor»30 50%

Genomsnitt: 3.38

- Eftersom jag inte närvarat jättemycket är det svårt att säga att jag haft stor hjälp av dem. » (Ganska liten)
- Låg hela tiden lite efter i studierna så det va svårt att förstå hänvisningar till saker jag inte kunde» (Ganska liten)
- jag förstod inte riktigt vad han pratade om på föreläsningarna men hade användning av informationen senare för inlämningar och tenta.» (Ganska stor)
- Anteckningarna är ovärderliga» (Mycket stor)
- Väldigt givande föreläsningar med en tydlig röd tråd genom kursen.» (Mycket stor)
- Med teoriuppgifterna som delades ut i början kan man tydligt se en röd tråd genom hela kuren och dess föreläsningar.» (Mycket stor)
- Det gick dock stundtals för fort på föreläsningarna. Mot lutet av kursen blev det lite lugnare tempo.» (Mycket stor)
- det var lätt att hänga med under föreläsningarna, gav mycket av förståelsen. Beror mycket på Peter.» (Mycket stor)
- Bästa hittills» (Mycket stor)
- Excellenta föreläsningar!» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har datorövningar och inlämningsuppgifter varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»16 26%
Mycket stor»44 73%

Genomsnitt: 3.73

- Har varit lite svårt att begripa vissa saker. Man har fått hjälp för att komma vidare men utan att kanske förstå allting.» (Ganska stor)
- Det tog ett tag innan man kom in i tänket och från början fick man mest spä på sina matlabkunskaper, men efterhand trillade poletten ner och FEM:en gick också fram.» (Ganska stor)
- Tack för bra och tydliga labbpm. Utan övningarna hade matlabben kunnat ta längre tid.» (Ganska stor)
- Mycket bra inlämningsuppgifter, som varit lagom svåra. Att viss handledning i texten finns är.» (Mycket stor)
- Bra inlämningsuppgifter som man lär sig mycket av» (Mycket stor)
- Det är här man verkligen lär sig FEM» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»23 37%
Ganska stor»25 40%
Mycket stor»11 18%

Genomsnitt: 2.73

- Otroligt ointressant bok, faktiskt. Den var helt klart 500 spänn rätt i sjön. Tror att jag sammanlagt ägnade 15 minuter åt att titta i den. Konstig kapitelindelning, tråkig text» (Mycket liten)
- Föreläsningsanteckningarna hade störst del» (Ganska liten)
- föreläsnings ant. var bra» (Ganska liten)
- ganska svårläst bok» (Ganska liten)
- Har haft nytta av litteraturen, helt klart.» (Ganska stor)
- Framförallt calfemPDFen var guld värd. Boken var okej, men jag hade föredragit digital form så man kan söka snabbare.» (Ganska stor)
- Att plugga gamla tentor har som vanligt gett väldigt mycket. Här repeterar man allt man lärt sig och får lösa relevanta uppgifter.» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»11 18%
Mycket bra»49 80%

Genomsnitt: 3.78

- Bättre att använda studieportalen som hemsida så att alla kurser är standardiserade tycker jag.» (Ganska dåligt)
- Hemdsidan låg nere några dagar» (Ganska bra)
- Allt finns lätttillgängligt på en och samma sida. Ingen pingpong här inte..» (Mycket bra)
- Fler föreläsningsanteckningar på kurshemsidan vore dock bra.» (Mycket bra)
- Inlämningsuppgifter in, ut och förklaringar oftast mycket bra. Kurshemsida med filer och information har fungerat bra. Dock är Studieportalen bra att använda.» (Mycket bra)
- Peters sida är finfin.» (Mycket bra)
- Mycket trevligt med den externa hemsidan. Bättre än chalmers kurshemsidor brukar vara.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

61 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»13 21%
Mycket bra»47 77%
Har ej sökt hjälp»1 1%

Genomsnitt: 3.8

- Mindre klass ger utrymme för mer hjälp vilket är bra.» (Ganska bra)
- Exempelvis dagen det var redovisning kunde man nästan inte få hjälp alls, och det blev lite stressigt, eftsom vi körde fast ganska tidigt den övningen... Men det löste sig till slut, fast då nästan 3 timmar efter vi skrev upp oss på listan. » (Ganska bra)
- Tänk på att ingen fråga är för dum för att ställas...» (Ganska bra)
- de är en bit till Chalmers södra!» (Ganska bra)
- Mycket hjälpsamma övningsledare. Har haft kontakt med Öhman ett flertal ggr och han svarar alltid utförligt och snabbt.» (Mycket bra)
- Man kände sig välkommen om man kom förbi på instutionen och hade frågor om något.» (Mycket bra)
- Man får verkligen den hjälp man vill ha! Skönt att det går att få hjälp utan problem utanför undervisningstid också!» (Mycket bra)
- Mycket bra respons från samtliga, dels Peter och även alla handledarna var mycket bra. Aldrig några tveksamheter utan man fick mycket bra hjälp när det krävdes.» (Mycket bra)
- förvånansvärt lätt att få hjälp på övningarna.» (Mycket bra)
- Bra att man kunde komma till möllers och övningsledarnas kontor» (Mycket bra)
- Mikael Öhman mycket bra på övningarna » (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 11%
Mycket bra»53 88%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.88

- Har jobbat själv, men har jag haft frågor så har de kunnat tas med grannen.» (Ganska bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

61 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»50 81%
Hög»9 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- Möjligtvis lite hög eftersom reglertekniken samtidigt tar ganska mycket tid» (Lagom)
- lagom hög alltså» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

60 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 31%
Hög»31 51%
För hög»10 16%

Genomsnitt: 3.85

- Otroligt hög. jag som tyckte LP1 i trean var tung tyckte att LP2 var mycket värre. Men det är reglerens fel. Inget som ska lastas på FEM.» (?)
- men det var svårt» (Lagom)
- Mycket inlämningsuppgifter och labbar från båda kurserna. » (Hög)
- Usel administration på reglertekniken, dvs ingenting som har med den här kursen att göra.» (Hög)
- Med de kurser vi läst på maskin (mekatronik) har vi inte tillräckliga förkunskaper för att läsa reglerteknik på så här hög nivå. Andra sektioner som läser samma kurs har flera förberedande kurser och tycker ändå den är svår. FEM blir lidande av detta då folk väljer lättare kurser för att klara regleren.» (För hög)
- Reglertekniken gjorde det omöjligt att leva ett vanligt liv under lp2.» (För hög)
- Reglertekniken tog väldigt mycket tid.» (För hög)
- Detta beroende på kursen som gick samtidigt i denna läsperiod» (För hög)
- Reglertekniken måste göras om det går kanppt att kombinera med FEM.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 13%
Gott»24 39%
Mycket gott»29 47%

Genomsnitt: 4.34

- jag tror att kursen var bra, men jag hade förväntat mig lite annat, det är svårt att ändra på men trodde det skulle vara roligare. » (Godkänt)
- Vi fick aldrig se ett "riktigt" FEM-program.» (Godkänt)
- En av de roligaste kurserna hittills.» (Mycket gott)
- En av de roligaste och bäst upplagda kurserna hittills.» (Mycket gott)
- Peter gör ett mycket bra jobb som föreläsare och det märks att han gillar ämnet.» (Mycket gott)
- Jag är väldigt nöjd med kursen. Den känns genomtänkt och bra.» (Mycket gott)
- Oerhört intressant. Mycket bra föreläsningar, samtlig undervisning höll högsta klass! Summerat: bästa kursen hittills på Maskin programmet!» (Mycket gott)
- Mycket rolig och givande kurs. » (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna då de har varit väldigt lärorika.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Långa övningspass är bra. Då hinner man komma in i det man gör. »
- Gästföreläsningarna var intressanta.»
- Peter Möller, mycket bra på att få en att förstå. Bra föreläsare.»
- Hela upplägget är kanon bevara allt»
- Peter Möller ska definitivt vara föreläsare nästa år :)»
- Allt!»
- Inlämingarna»
- 4h datorövning»
- Peter Möller, riktigt duktig föreläsare, även om tempot är högt ibland»
- Man skall bevara 4 timmars datorövningarna.»
- Peter Möller. Ett sammanhängande datorövningspass som i år.»
- 4 timmars sammanhängande övningstid»
- föreläsaren och övningar»
- föreläsaren»
- Jag tycker om det mesta.»
- Möllers föreläsningar»
- Övningarna och föreläsnignarna»
- Peter Möller»
- Peter Möller»
- Möller»
- Datorövningarna»
- Möller»
- Inlämningarna mycket bra för inlärningen Bra med 4 timmar sammanhängande datorlab»
- det goda handledarratiot på övningarna.»
- inlämningsuppgifterna»
- Den starka kopplingen av var fokus ligger under kursen och vilka kunskaper som förväntas på tentamen.»
- Peter Möller»
- Föreläsaren»
- Många tentor att plugga på»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ny tid för datorövning..»
- Schemaläggningen av datorhandledningen. Denna borde ligga inom vanlig schemalagd tid dvs inte till kl 19.»
- Strukturera upp föreläsningarna med mer rubriker och text så att man vid senare tillfälle enklare kan förstå vad som beräknats och varför. Nu blev det ofta en enda lång röra av grekiska som två veckor efter föreläsningen var väldigt svårtolkade.»
- Kanske kan tänka på att ha någon övningsledare som svarar på frågor, och någon som kontrollerar redovisningar, så att de som behöver hjälp hinner få det innan redovisningstiden gått ut... »
- Det kanske går att prata lite mer runt omkring ämnet på föreläsningarna. Sedan kanske fler genomräknade exempel och repetitioner emellanåt skulle göra en del för förståelsen.»
- Inget relaterat till kursen direkt, endast tider för datorövningar. Gärna 4h men helst inte till kl 19.»
- Kanske en mer pedagogisk eller åtminstone intressant formulerad bok. »
- Man bör ha lite övningsuppgifter utöver inlämningsuppgifterna för att se att man ligger hyfsat i fas.»
- Försöka få så datorövningen slutar senast 17:00. Men hellre att den är till 19:00 än att den delas upp på 2 tillfällen.»
- En lite grundligare genomgång i början av kursen där man går genom vad variationsformulering och FE-formuleringar egentligen innebär och vad man får ut utav det.»
- Datorövningarna ska ej hålla på till 19! »
- Jättedåligt med datorövningar till klockan 19, datorövningarna är en jätteviktig del av kursen och då borde dom ligga på en bättre tid.»
- Lägga datorhandledning vid en bättre tid.»
- Tiden för datorövningarna. De låg alldeles för sent på kvällen.»
- Darorövningrna skall ej sluuta 19:00. Utan de ska som senast sluta 17:00. »
- Är det verkligen meningsfullt att kunna visa att felet i enegri är lika med energin i felet. I så fall bör nog lite mer vikt läggas vid förståelsen över dessa problem.»
- Annan tid för datorövningarna vore just. Datortid till 19.00 känns lite segt.»
- Övningarna bör kanske inte ligga fram till kl 19»
- inte bra med övningar till 19, lägg dem tidigare på dagen!»
- skulle vara kul att prova på något av de stora kommersiella FEM programmen.»
- Nja inget speciellt, eftersom det är så jävla skönt att sitta fram till sju på kvällen och knacka kod, då är man både som mest produktiv och minst hungrig.»
- datorövningar till 19.00 på torsdagar är inte fördelaktigt.»
- Vissa av handledarna skulle kunna vara lite mer hjälpsamma. Det hade varit kul att pröva ett mer tillämpat program för fem. Sista inlämningsuppgiften hade t.ex. kunnat göras i ett sånt program.»
- Sena datorövningar till klockan sju på torsdag eftermidda är ganska dödande. Bort med det. Längden på dem var bra dock.»
- Inga sena datorövningar »
- Vissa avsnitt blev kanske lite "insnöade" rent matematiskt. Det är iaf sådant som jag snabbt glömmer även om jag kan det då. För lite om tillämpningar i verkligheten.»
- Tiderna för dator övningarna... inte kul att sitta till kl 19 »
- Boken»
- Inte ha schemalagda tider till 19.00 på kvällen, schemalagda tider bör ligga mellan 8.00 och 17.00»
- Sena övningstillfällen borde försvinna»
- Mer fokus på komersiella koder och program samt mer tillämpningar mot hållfasthetsberäkning.»
- Inget särskilt»
- INGA ÖVNINGAR EFTER 17.00!!! ,)»

18. Övriga kommentarer

- På det stora hela en intressant kurs.»
- Bra upplägg. Lärde mig väldigt mycket på instuderingsfrågorna och labbarna. »
- Tack för en bra kurs! Det var bra av övningledarna att dom stannade kvar till 19:20 vissa övningar om det var folk som behövde hjälp.»
- Plus till Möller!»
- Som sagt jättedåligt med datorövningar på kvällen.»
- bästa kursen jag läst så lång.»
- Mycket rolig kurs med en mycket bra föreläsare och duktiga övningshandledare.»
- En bra kurs men ganska svår tenta.»
- Väl genomförd kurs med mycket god planering!»
- Peter Möller är absolut en av de bästa föeläsare jag haft!»
- Mycket bra och intressant kurs med Chalmers främsta pedagog! Keep it up Möller!»
- Mycket trevlig kurs, om än svår att komma in i.»


Kursutvärderingssystem från