ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Algebra, LMA212

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-17 - 2007-11-04
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

42 svarande

Högst 15 timmar»15 35%
Cirka 20 timmar»8 19%
Cirka 25 timmar»8 19%
Cirka 30 timmar»9 21%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.4

- Alltså per läsperiodvecka.» (Högst 15 timmar)
- Men effektiv tid är inte alls lika mycket eftersom jag har någon form av dyslexi ock site svårare koncentrationssvårigheter. Effektiv tid år ca 15 timmar.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

42 svarande

0%»0 0%
25%»2 4%
50%»2 4%
75%»9 21%
100%»29 69%

Genomsnitt: 4.54

- pga. Boende långt från skolan» (25%)
- Jag har avrit på var enda föreläsning och försökt skriva ner det mesta. » (100%)
- Alla föreläsningar, en "räknestuga"» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 19%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 42%

Genomsnitt: 3

- Jag får ej något sammanhang när jag läser målen det är för konstig text. Jag varken förstår eller kommer ihåg det jag har läst om målen.» (Målen är svåra att förstå)
- Tydligare konkret syfte med att lära sig olika moment.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»35 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.02

- Jag har läst introduktion till matematik på GU innan och där var kraven högre ställda på Linjär algebra.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- vissa delar kanske gick lite för snabbt» (Ja, målen verkar rimliga)
- med tanke på våra andra pågående kurser.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»10 25%
Ja, i hög grad»17 43%
Vet ej/har inte examinerats än»11 28%

Genomsnitt: 2.97

- Tentan var svår i jämförelse med övningstentorna.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 7%
Ganska stor»13 30%
Mycket stor»26 61%

Genomsnitt: 3.54

- undervisningen var suverän, men jag deltog inte tillräckligt» (Ganska liten)
- Man slipper läsa sig till förståelse.» (Mycket stor)
- Det var lätt att hänga med och förstå.» (Mycket stor)
- Läraren (Håkan) var mycket pedagogisk och bra!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 19%
Ganska stor»21 50%
Mycket stor»13 30%

Genomsnitt: 3.11

- Exempel i boken har jälpt till att förstå sammanhang i olika uppgifter.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»4 9%
Ganska bra»27 64%
Mycket bra»9 21%

Genomsnitt: 3.02

- övningstentor borde ligga på nätet under Utdelat material! » (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»17 40%
Mycket bra»17 40%
Har ej sökt hjälp»6 14%

Genomsnitt: 3.64

- En konsultation i veckan för att ställa frågor är kanske för lite.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»17 40%
Mycket bra»21 50%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.54

- När man kommer till ett helt nytt ställe långt hemmifrån utan några gamla vänner blir det väldigt tufft om man behöver lite hjälp med något. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»22 52%
Hög»15 35%
För hög»5 11%

Genomsnitt: 3.59

- Eftersom jag har svårt att koncentrera mej så går det alldeles för fort. Jag vet inte hur jag ska bli snabbare heller.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 42%
Hög»19 45%
För hög»5 11%

Genomsnitt: 3.69

- Arbetshäftena från Digitaltekniken har varit en aning för långa och introduktionskursen i Mekatronik har också tagit en del svett. Tidsschemat är lite pressat för allt det där.» (För hög)
- För mycket på samma gång!» (För hög)
- jag hade ett jobb samtidigt» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»14 33%
Gott»16 38%
Mycket gott»12 28%

Genomsnitt: 3.95

- Jag hade förväntat mig mer linjär algebra» (Godkänt)
- Hade jag varit normal så hade kursen varit perfekt, men nu blir det bara för mycket.» (Gott)
- Som sagt, det var läraren gjorde denna kursen intressant.» (Mycket gott)
- Väldigt svår kurs» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- bra pedagogik»
- Matte övningarna.»
- Håkan!»
- Allt var perfekt.»
- Minnet.»
- Interaktiva föreläsningar där man får räkna lite själv för att se om man kan.»
- övningstillfällernananana, tempot och föreläsningstiden»
- Håkan»
- läraren»
- Läraren och kursboken!»
- Läraren=)»
- Introduktionskursen med bonussystemet.»
- bonuspoäng systemet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- anpassa farten i vissa delar»
- Gärna fler matte övningar i veckan.»
- fler schemanlagda plugg tider med lärare..»
- De allra första föreläsningar tog en aning för lång tid med grunder, försök att börja tidigare med trigonometrin.»
- varför ha med komplexatal i en linjär algebra kurs?»
- Mer praktiska övningsuppgifter, tagna från verkligheten.»
- Att ej ha duggor under läsperioden där man med dåliga resultat kan bli underkänd. Om man ska bli godkännd eller inte ska avgöras på sluttentan och inte mitt under kursen på duggor, då man ännu inte lärt sig allting än.»
- Om möjligt, förläng kursen till 5 veckor. Låt den bara innehålla linjär algebra. Komplexa tal kan läsas i en fristående kurs eller kanske i introduktionsveckorna.»
- kanske att läran skulle dragit fler exempel på tavlan»
- Duggorna är bra. De gör att man håller uppe tempot, samt att man får en koll på hur man ligger till innan det smäller till på tentan.»
- Vet inte om det finns, men jag hade gärna velat ha lösningsförslag till de övningar som finns i boken. En pdf fil på kursportalen t.ex.»
- inget»
- mer focus på matten»
- Jag tyckte kursen var för teoretisk övelag. Teoriduggorna krävde onödigt mycket utantillkunskap.»
- Mer tydlig information om vad som gällde för duggorna, och att introduktionstentan kunde vi fått tillbaks tidigare, och inte sista veckan....»

16. Övriga kommentarer

- Jag saknar en kurs som är mekatroniskt orienterad, att få göra något praktiskt arbete där man löser problem och får en teoretisk grund till hur komponenterna fungerar vore en härlig start. Introduktionskursen känns inte särskilt lärorik då de flesta inte har den teoretiska grunden som krävs för att få förståelse av uppbyggnaden hos en vardaglig mekatronisk produkt. Ett förslag kan vara att använda sig av en styrenhet som inte kräver så särskilt stor kunskap, till exempel PLC. »
- Mkt duktig och pedagogisk lärare. (Håkan Blomqvist)»
- kanske kunde man ha en hemsida där allting meddelas så att om man missar ngn föreläsning lr utdelat material kan få reda på. Alltså en egen hemsida. inte den vanliga i studieportalen.»
- Skulle vilja se fler lättbegripliga exempeluppgifter. Allt för mycket krånglig bevisföring och argumentation. Matte ska vara konkret och tillämpbart.»


Kursutvärderingssystem från